Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • TA-ZH1ES

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Usunięcie błędu powodującego identyfikację 32-bitowego źródła 384 kHz z odtwarzacza Walkman jako 24-bitowego źródła 384 kHz

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Oprogramowanie systemowe wzmacniacza słuchawkowego, wersja 1.0.3 (Windows)

Wersja pliku

 • 1.0.3

Rozmiar pliku

 • 307 kB (315 184 bajtów)

Data wydania

 • 21/03/2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

W razie wątpliwości aktualną wersję oprogramowania układowego można łatwo sprawdzić:

 1. Połącz port USB-B jednostki centralnej z komputerem.
  Włącz jednostkę centralną i wybierz wejście [PC(USB-B)].
 2. Uruchom pobrany program aktualizujący.
 3. Po wykonaniu programu aktualizującego kliknij [Connect] (Połącz).
 4. Po połączeniu z jednostką centralną pojawi się poniższy ekran.
  Można wówczas sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania.

Ważna informacja

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania.
 • Jeśli włączone jest odtwarzanie, zatrzymaj je.
 • Podczas aktualizacji należy przestrzegać następujących zaleceń:
  1. Nie wyłączać tego produktu.
  2. Nie odłączać przewodu USB łączącego jednostkę centralną z komputerem.
  3. Nie używać pilota do obsługi jednostki centralnej.
  4. Nie klikać opcji [Disconnect] (Rozłącz).

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

 1. Pobierz plik do komputera.
 2. Upewnij się, że pobrany plik ma właściwy rozmiar.
 3. Rozpakuj plik aktualizacji.
  Kliknij plik aktualizacji prawym przyciskiem myszy.
  Z wyświetlonego menu wybierz polecenie „Send To...” (Wyślij do)

  UWAGA: W zależności od środowiska systemu operacyjnego plik może zostać rozpakowany w momencie pobrania lub może nie być rozpakowany, jak w opisie powyżej.
  W takim przypadku należy użyć odpowiedniego narzędzia rozpakowującego.
 4. Kliknij opcję [Update] (Aktualizuj).
 5. W momencie rozpoczęcia aktualizacji pojawi się poniższy ekran.
 6. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się poniższy ekran.
  Kliknij opcję [Exit] (Wyjdź).
 7. Odłącz przewód zasilający jednostkę centralną.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

 1. Sprawdź czy oprogramowanie zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
  Sprawdzanie wersji oprogramowania opisano w części „Sprawdzanie wersji oprogramowania”.

  Uwaga: Jeśli w czasie aktualizacji klikniesz opcję [Disconnect] (Rozłącz) lub aktualizacja zatrzyma się przed zakończeniem,
  zapoznaj się z opisem „Sprawdzanie wersji oprogramowania”.