Przejdź do treści

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli telewizorów:
 • KDL-65W955B
 • KDL-60W855B
 • KDL-60W605B
 • KDL-55W955B
 • KDL-55W829B
 • KDL-55W828B
 • KDL-55W817B
 • KDL-55W815B
 • KDL-55W805B
 • KDL-50W829B
 • KDL-50W828B
 • KDL-50W817B
 • KDL-50W815B
 • KDL-50W805B
 • KDL-50W706B
 • KDL-50W705B
 • KDL-48W705C
 • KDL-48W605B
 • KDL-48W585B
 • KDL-42W829B
 • KDL-42W828B
 • KDL-42W817B
 • KDL-42W815B
 • KDL-42W805B
 • KDL-42W706B
 • KDL-42W705B
 • KDL-40W705C
 • KDL-40W605B
 • KDL-32W706B
 • KDL-32W705C
 • KDL-32W705B
 • KD-85X9505B
 • KD-79X9005B
 • KD-75S9005B
 • KD-70X8505B
 • KD-65X9505B
 • KD-65X9005B
 • KD-65X8505B
 • KD-65S9005B
 • KD-55X9005B
 • KD-55X8505B
 • KD-49X8505B

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia w stosunku do poprzedniej aktualizacji

 • Poprawa działania telewizora

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Obsługuje funkcję HbbTV (w modelu KD-85X9505B)
 • Rozwiązuje problemy z nagrywaniem na dysk twardy w przypadku niektórych kanałów satelitarnych
 • Zawiera ważne aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego telewizora

Ograniczenia

 • aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla telewizorów sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy aktualizacja jest wymagana? Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w razie zakupu nowego modelu telewizora Bravia. W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można sprawdzić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co będzie potrzebne?

 • komputer z dostępem do Internetu
 • przenośna pamięć USB
 • zgodny telewizor

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja wbudowanego oprogramowania telewizora do wersji 3.004

Nazwa pliku .zip

 • sony_tvupdate_2014_3004_eua_auth.zip

Wersja pliku

 • 3.004

Rozmiar pliku

 • 245,771,407 bajty

Data wydania

 • 21-03-2017

Pobieranie

Przed przystąpieniem do aktualizacji

 • Aby zaktualizować oprogramowanie wbudowane telewizora, należy wykonać poniższe czynności. Po zakończeniu aktualizacji wszystkie ustawienia osobiste telewizora pozostaną niezmienione.

Ważne uwagi

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Postępowanie zgodne z poniższymi instrukcjami zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje — niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Nie wyłączać telewizora ani nie odłączać jego zasilania w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach.
 • Zatrzymać nagrywanie przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

Nazwa folderu docelowego pobierania:

 • sony_dtv0FA40A06A0A6_00003100

Jak pobrać aktualizację:

Przed przystąpieniem do instalacji pobrać aktualną wersję oprogramowania wbudowanego z Internetu i zapisać ją na przenośnej pamięci USB.

 1. Przeczytać i zaakceptować poniższe warunki, a następnie kliknąć download file (pobierz plik).
 2. Po wyświetleniu monitu zapisać plik na pulpicie. Po zakończeniu pobierania aktualizacji należy upewnić się, że rozmiar pliku wynosi 245,771,407 b. W tym celu należy kliknąć plik prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję Properties (Właściwości) i sprawdzić rozmiar w zakładce General (Ogólne).
 3. Otworzyć program Windows Explorer (Eksplorator Windows), odnaleźć pobrany plik sony_tvupdate_2014_3004_eua_auth.zip, a następnie go rozpakować.
 4. Na dysku lokalnym utworzy się folder o nazwie sony_dtv0FA40A06A0A6_00003100.
 5. Skopiować ten folder na pamięć USB.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku aktualizacji można zainstalować go w telewizorze. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.Proces instalacji może potrwać maksymalnie 5 minut, a w trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie.

 1. Włączyć telewizor.
 2. Podłączyć pamięć USB zawierającą plik o nazwie sony_dtv0FA40A06A0A6_00003100 do gniazda USB telewizora.
 3. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty — należy wykonywać polecenia zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 4. Rozpocznie się aktualizacja, biała dioda LED na panelu przednim telewizora zacznie migać, a na ekranie telewizora pojawi się ikona aktualizacji. Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 5. Po kilku minutach telewizor się wyłączy, a następnie włączy się ponownie, aby zakończyć aktualizację. Na telewizorze wyświetli się potwierdzenie.- Nie wyjmować pamięci USB ani nie wyłączać telewizora.
 6. Po włączeniu telewizora ostrożnie wyjąć pamięć USB z gniazda.

Krok 2: Sprawdzić, czy aktualizacja się powiodła

 1. Włączyć telewizor, a następnie nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie, aby wyświetlić menu Home [Strona główna]
 2. Wybrać kategorię Help [Pomoc], a następnie nacisnąć przycisk OK
 3. Wybrać pozycję Customer Support [Obsługa klienta], a następnie nacisnąć pozycję OK
 4. Wybrać kategorię System Information [Informacje o systemie], a następnie nacisnąć przycisk OK
 5. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego powinien wyświetlić się w następujący sposób: SOFTWARE VERSION vXXXX (Wersja oprogramowania: vXXXX) — numer wersji PKG3.004.xxxx lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Pytania i odpowiedzi

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Issue During the Update

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje? Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania wbudowanego przez Internet:

 • Czy ustawienia osobiste zostaną usunięte w czasie aktualizacji?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.

 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania wbudowanego?
  Aby telewizor zawsze działał w sposób optymalny, instalowanie starszych wersji oprogramowania wbudowanego jest niemożliwe.

 • Telewizor wyłączył się w trakcie aktualizacji
  W trakcie aktualizacji telewizor jest uruchamiany ponownie. Jest to normalna procedura. Podczas aktualizacji nowej wersji oprogramowania wbudowanego ponowne uruchamianie telewizora może trwać dłużej.

Postępowanie w razie wystąpienia problemów z aktualizacją wbudowanego oprogramowania telewizora za pomocą połączenia Internetowego.

Co należy zrobić, jeśli na ekranie telewizora wyświetli się jeden z następujących komunikatów: „An error occurred during the software update” (Podczas aktualizacji oprogramowania wystąpił błąd) lub „Software cannot be updated using this USB device” (Nie można zaktualizować oprogramowania za pomocą tej pamięci USB)

 1. Sprawdzić, czy pamięć USB jest sprawna. Jeśli tak, spróbować ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłączyć telewizor, używając przycisku zasilania na obudowie urządzenia.
 3. Ponownie nacisnąć przycisk zasilania, a następnie rozpocząć proces aktualizacji.

Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat „No newer version of the TV software was found” (Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora).
Najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego została już zainstalowana w telewizorze, więc aktualizacja nie jest konieczna.

Odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące aktualizacji Twin Tuner (Podwójny tuner)

Jakie korzyści oferuje aktualizacja Twin Tuner (Podwójny tuner)?
Aktualizacja Twin Tuner (Podwójny tuner) umożliwia jednoczesne oglądanie telewizji i nagrywanie z drugiego kanału, jeśli operator na to zezwala. Należy pamiętać, że jeśli usługa telewizyjna wymaga dekodowania, ma to miejsce np. w przypadku kanałów premium lub typu pay-per-view, w tym samym czasie dekodowany może być wyłącznie jeden kanał z uwagi na fakt, że telewizor BRAVIA wyposażono w jedno gniazdo modułu CAM (ang. Conditional Access Module — moduł dostępu warunkowego).

Czy telewizor będzie również obsługiwać aktualizację Twin Tuner (Podwójny tuner) w przypadku telewizji naziemnej lub kablowej? Na telewizorze znajduje się wyłącznie jedno gniazdo wejściowe tunera.
Tak. Po aktualizacji funkcja Twin Tuner (Podwójny tuner) będzie działać w przypadku strojenia T/C/S/S2. W przypadku sygnałów DVB-T i DVB-C dostępne jest tylko jedno połączenie antenowe, ponieważ dodatkowe połączenie tunera dodatkowego utworzono w samym telewizorze. Posiadanie dwóch tunerów jest wymagane tylko w przypadku telewizji satelitarnej (DVB-S i DVB-S2).

Czy mogę podłączyć sygnał satelitarny do tunera dodatkowego przed zainstalowaniem nowego oprogramowania?
Tak. Aby podłączyć sygnał satelitarny to tunera dodatkowego, należy wykonać czynności opisane w ulotce umieszczonej w tylnej części telewizora BRAVIA.

Czy mogę kierować sygnał satelitarny do głównego i dodatkowego tunera za pomocą standardowego splittera RF?
Rozdzielenie sygnału satelitarnego i przesłanie go do GŁÓWNEGO i DODATKOWEGO tunera za pomocą standardowego splittera RF nie jest możliwe. Można to jednak zrobić za pomocą protokołu DiSEqC. Aby uzyskać pomoc w tym zakresie, należy się skontaktować z instalatorem anteny satelitarnej.

Czy mogę jednocześnie oglądać i nagrywać dwie usługi dekodowane za pomocą modułu CAM?
Telewizor posiada wyłącznie jeden moduł CAM (ang. Conditional Access Module — moduł dostępu warunkowego) dekodujący kodowane sygnały telewizji premium lub kanały typu pay-per-view. Jeśli dwa programy są nadawane jednocześnie, możliwe jest nagrywanie lub oglądanie wyłącznie jednego z nich.