Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NW-A35
 • NW-A35HN
 • NW-A36HN
 • NW-A37HN

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia w stosunku do poprzedniej aktualizacji

 • Usunięto problem objawiający się nieprawidłowym wyglądem znaków na wyświetlaczu odtwarzacza WALKMAN, gdy w tytule utworu itp. występowały znaki alfabetu tajskiego.
 • Usunięto inne problemy.

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono reagowanie na naciskanie panelu dotykowego i przewijanie jego zawartości.
 • Usunięto problem przerw w dźwięku lub przeskakiwania dźwięku w pewnych warunkach.
 • Usunięto inne problemy.
 • Rozwiązuje rzadko występujący problem, który objawia się nieprawidłowym wyświetlaniem znaków w tekstach w języku chińskim (uproszczonym lub tradycyjnym)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia NW-A35 / NW-A35HN / NW-A36HN / NW-A37HN do wersji 1.20 (Mac)

Wersja pliku

 • Wersja 1.20

Rozmiar pliku

 • 103 MB (108 222 137 bajtów)

Data wydania

 • 22-03-2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest konieczna, jeżeli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza WALKMAN® zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.20.
Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego:

 1. Dotknij ikony [Options/Settings] (Opcje/ustawienia) w prawym dolnym rogu ekranu.
 2. Wybierz menu [Settings] (Ustawienia).
 3. Przewiń na sam dół i wybierz menu [Unit Information] (Informacje o urządzeniu).
 4. Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania układowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Mac OS:

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
UWAGA: Nie jest zapewniona obsługa przez systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej.

Pobieranie

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.
 • Wszystkie dane z urządzenia należy przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji.
  W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas wykonywania aktualizacji.
 • Do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 200 MB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca we wbudowanej pamięci typu flash, prześlij wszelkie zbędne dane z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora

 1. Pobieranie programu aktualizacji rozpoczyna się po kliknięciu przycisku „Download” (Pobierz) w dolnej części tego powiadomienia.
 2. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została pomyślnie zainstalowana, wykonując czynności opisane w punkcie [Do I need to download it?] (Czy pobranie jest konieczne?) znajdującym się u góry niniejszej strony.

Jeśli wyświetli się numer wersji 1.20, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.