Przejdź do treści

Informacja o tym pliku do pobrania

Informujemy, że najnowsza wersja programu PlayMemories Home jest już dostępna do pobrania. Ten program jest również dostępny w wersji przeznaczonej do instalacji lub aktualizacji dla użytkowników programów PlayMemories Home, Picture Motion Browser i Cyber-shot® Viewer.

  • Program PlayMemories Home jest przeznaczony do cyfrowych aparatów oraz kamer wideo firmy Sony. Ten program umożliwia łatwe porządkowanie, przeglądanie i edycję zdjęć oraz filmów.
  • Program PlayMemories Home to następca programu Picture Motion Browser (PMB) i zaleca się zainstalowanie go zamiast programu PMB. W przypadku utraty oryginalnej płyty z oprogramowaniem można pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu PlayMemories Home.

Instalacja

Krok 1: Instrukcje pobierania i instalacji/aktualizacji

  • W trakcie instalacji komputer powinien być połączony z Internetem.
  • Należy zalogować się jako administrator lub użytkownik z prawami administratora.
  • Należy się upewnić, że program PlayMemories Home lub PMB nie został uruchomiony.
  1. Kliknąć przycisk Download [Pobierz], aby przejść do strony pobierania.
  2. Pobrać program i zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).
  3. Kliknąć dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.
  4. Aby zakończyć instalację, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na tym ekranie.

Krok 2: Instrukcja obsługi

Po zakończeniu instalacji należy uruchomić program. Wybrać opcję Help [Pomoc].

Więcej informacji pomocy technicznej zawiera witryna pomocy technicznej programu PlayMemories Home (dostępna wyłącznie w języku angielskim).