Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Informacja o tym pliku do pobrania

Czy muszę pobierać ten program?

 • Aby przesyłanie plików zapisanych w komputerze na dysk odtwarzacza audio w wysokiej rozdzielczości było możliwe, należy zainstalować program HAP Music Transfer.

Korzyści i udoskonalenia

 • Zgodność z systemem Mac OS X 10.12

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

 • Przyciski „Explorer HAP” (Explorer HAP) i „Help” (Pomoc) zostały dodane do konsoli Setup (Konfiguracja)

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • HAP Music Transfer for Mac v1.3.1

Wersja pliku

 • Wersja 1.3.1

Data wydania

 • 09-02-2017

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Program HAP Music Transfer jest kompatybilny z następującymi wersjami systemu Mac OS

 • Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
  Uwaga: Obsługiwane są komputery wyposażone w procesory Intel w wersji 64-bitowej (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12) i 32-bitowej (10.6, 10.7).
  Uwaga: Nie gwarantuje się poprawnego działania dla wszystkich komputerów pomimo spełnienia powyższych wymagań systemowych.

Nieobsługiwane systemy:

 • Samodzielnie złożone komputery lub systemy operacyjne
 • Zaktualizowane systemy operacyjne
 • Środowiska wielosystemowe
 • Środowiska wielomonitorowe

Sprzęt komputerowy

Program HAP Music Transfer jest kompatybilny z następującym sprzętem:

 • Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768 pikseli lub większa

Pobieranie

Pobieranie programu HAP Music Transfer:

 1. Należy się upewnić, że użytkownik jest zalogowany jako administrator
 2. U dołu strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności. Należy je przeczytać i zaakceptować warunki w nim zawarte, klikając pole wyboru. Następnie należy kliknąć przycisk Download [Pobierz]
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku HAPMusicTransfer_13101180.pkg.
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować program HAP Music Transfer.

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze
 2. Dwukrotnie kliknąć plik HAPMusicTransfer_13101180.pkg zapisany na komputerze. Plik z programem instalacyjnym zostanie rozpakowany
 3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie:
 4. Kliknąć przycisk Continue (Kontynuuj), aby rozpocząć instalację.
 5. Zapoznać się z warunkami korzystania i nacisnąć przycisk Agree [Zgadzam się].
 6. Wyświetli się ekran wyboru lokalizacji docelowej. Wybrać dysk, a następnie kliknąć przycisk Continue [Kontynuuj].
 7. Wybrać typ instalacji, a następnie nacisnąć przycisk Install (Zainstaluj).
 8. Jeśli wymagane jest podanie hasła logowania, należy wpisać hasło i kliknąć przycisk Install Software [Zainstaluj oprogramowanie].
 9. Wyświetli się okno instalacji programu HAP Music Transfer i rozpocznie się jego instalacja.
 10. Następnie instalacja zostanie ukończona. Zostanie wyświetlone okno z komunikatem o pomyślnym zakończeniu instalacji. Kliknąć przycisk Close [Zamknij], aby zamknąć program instalacyjny.
 11. Po aktualizacji

  Aby uruchomić program HAP Music Transfer, należy kliknąć ikonę HAP Music Transfer w folderze Applications [Aplikacje].

  Uwaga: Jeśli nie wyświetli się okno programu HAP Music Transfer, należy kliknąć ikonę w polu dokowania.