Informacja o tym pliku do pobrania

Sound Organizer zastępuje Digital Voice Editor

Program Digital Voice Editor w wersji 3.3.01 udostępnia następujące funkcje:

Przed pobraniem oprogramowania należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje instalacji:

Jeżeli posiadany model nie znajduje się na liście modeli kompatybilnych, nawet po aktualizacji oprogramowania do wersji 3.3.01 połączenie z systemami operacyjnymi Windows Vista i Windows 7 nie będzie obsługiwane.

Nazwa pliku

 • DVESetup_EN.exe

Rozmiar pliku

 • 96.12 Mb

Modele, których dotyczy informacja

 • Seria ICD-BP
 • Seria ICD-MS
 • Seria ICD-P
 • Seria ICD-PX
 • Seria ICD-S
 • Seria ICD-ST
 • Seria ICD-MX
 • Seria ICD-SX
 • Seria ICD-BM
 • FS-85USB

Ulepszenia

 • Zapisywanie i dodawanie zapisanych wiadomości:

  Można zapisać wiadomości zarejestrowane z wykorzystaniem nagrywarki IC na dysku twardym komputera pojedynczo lub w folderach.
  Można również dodawać wiadomości zapisane na dysku twardym komputera do nagrywarki IC

 • Edycja nagranych wiadomości:

  Można dzielić wiadomości na dwie części oraz łączyć nawet pięć wiadomości w jedną.

 • Konwertowanie formatu plików:

  You can convert the file format of a message saved in the computer and save it as another file.
  Można również przekonwertować wiadomość zarejestrowaną z wykorzystaniem nagrywarki IC na plik MP3.

 • Funkcja nagrywania płyt CD (CD Burning Tool for DVE):

  Można przeciągnąć wiadomość z programu Digital Voice Editor lub programu Windows Explorer [Eksplorator Windows] do okna narzędzia CD Burning Tool for DVE, a następnie nagrać dane na płycie CD-R/RW, tak jak płytę CD audio lub płytę CD z danymi.

 • Funkcja rejestrowania płyt CD (CD Recording Tool for DVE):

  Można przekonwertować utwory z płyty CD do formatu zgodnego z programem Digital Voice Editor, a następnie zapisać przekonwertowany plik na dysku twardym komputera.

Modyfikacje

 • Oprogramowanie Digital Voice Editor Ver.3.3.01 obsługuje modele ICD-PX820/PX820M/PX820D/SX750/SX850/SX850D.
 • Plik Readme uwzględnia obsługę w systemie Windows 7.

Wymagania systemowe

Komputer i oprogramowanie systemowe muszą spełniać następujące wymagania minimalne:

System operacyjny:

 • Microsoft Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Windows 7 Starter
 • Windows Vista (Service Pack 1 lub nowszym) Ultimate
 • Windows Vista (Service Pack 1 lub nowszym) Business
 • Windows Vista (Service Pack 1 lub nowszym) Home Premium
 • Windows Vista (Service Pack 1 lub nowszym) Home Basic
 • Windows 2000 Professional Service Pack 4 lub nowszym)

Zainstalowany fabrycznie

Uwagi:

Systemy operacyjne niewymienione powyżej (na przykład Windows 98 / Windows 98 SE / Windows Me / Mac OS / Linux) nie są obsługiwane.

Produkty obsługujące program DVE w wersji 3.3.01
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 7Windows VistaWindows 2000
wersja 32-bitowa wersja 64-bitowa wersja 32-bitowa wersja 64-bitowa wersja 32-bitowa wersja 64-bitowa
Seria ICD-BP
Seria ICD-MS ICD-MS515#
Modele inne niż wymienione powyżej####
Seria ICD-P/PXICD-P620/P630F/P520/P530F
ICD-PX720
Modele starsze niż wymienione powyżej
Seria ICD-S
Seria ICD-STICD-ST25/ST45
Modele inne niż wymienione powyżej
Seria ICD-MX
Seria ICD-SXICD-SX750/SX850/SX950/SX700
/SX800/SX900/SX68/SX78/SX88/SX67/SX77
Modele starsze niż wymienione powyżej
Seria ICD-BM##
FS-85USB

uwagi:

Y: funkcja obsługiwana
N: funkcja nieobsługiwana
#: Funkcja obsługiwana po włożeniu karty pamięci dostarczonej z urządzeniami serii ICD-MS/BM lub zalecanej do gniazda kart pamięci komputera.

 • Komputer: IBM PC/AT lub zgodny
 • Procesor CPU: Windows 2000, Pentium II 266 MHz lub szybszy
  (Windows Vista: Pentium III 800 MHz lub szybszy)
  (Windows 7: Pentium III 1GHz lub szybszy)
 • Pamięć RAM: Windows 2000, co najmniej 128 MB
  (Windows Vista: co najmniej 512 MB)
  (Windows 7:1GB (32bit version), 2GB (64bit version) lub szybszy)
 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 300 MB (w zależności od rozmiaru i liczby przechowywanych plików dźwiękowych)
 • Napęd CD-ROM (tworzenie płyt audio CD lub płyt CD z danymi wymaga napędu CD-R/RW)
 • Port: port USB
 • Karta dźwiękowa zgodna z dowolnym obsługiwanym systemem Microsoft Windows
 • Wyświetlacz: co najmniej typu High color (16-bitowy), o rozdzielczości co najmniej 800 x 480 pikseli
 • Dostęp do Internetu w celu korzystania z funkcji poczty głosowej i usługi bazy danych dla płyt CD

Uwaga: Nieobsługiwane systemy:

 • Systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej
 • Samodzielnie składane komputery lub systemy operacyjne
 • Zaktualizowane systemy operacyjne
 • Środowiska wielosystemowe
 • Środowiska wielomonitorowe
 • Działanie programu na komputerach spełniających powyższe wymagania nie jest gwarantowane.

Instalacja

Przed przystąpieniem do pobierania i instalowania oprogramowania Digital Voice Editor 3.3.01 należy sprawdzić następujące elementy:

 1. Jeżeli używany jest system Windows Vista


  Aby zainstalować to oprogramowanie w systemie Windows Vista, należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

  Aby sprawdzić kompatybilność modelu z systemem operacyjnym Windows 7, należy kliknąć:
  Seria BM
  Seria P
  Seria SX

 2. Jeżeli używany jest system Windows 2000 Professional


  Aby zainstalować to oprogramowanie w systemie Windows 2000 Professional, należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

  W przypadku modeli ICD-P17, ICD-P27, ICD-P28, ICD-P110, ICD-P210, ICD-P320, ICD-P330F, ICD-P520, ICD-P530F, ICD-P620, ICD-P630F:
  (Po zainstalowaniu oprogramowania w dowolnej wersji systemu operacyjnego Windows 7* bądź w 64-bitowym systemie operacyjnym Windows Vista następujące okno dialogowe „ICD-P series Confirmation” [Seria ICD-P — potwierdzenie] się nie wyświetli.)
  * Modele ICD-P17, ICD-P27, ICD-P28, ICD-P110, ICD-P210, ICD-P320 oraz ICD-P330F nie są kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 7.

  Aby móc zapisać lub edytować plik DVF (TRC), którego format jest używany w urządzeniach serii ICD-P, należy podczas instalacji oprogramowania Digital Voice Editor określić, że używane jest urządzenie z serii ICD-P.
  Podczas instalacji należy zaznaczyć pole wyboru Yes [Tak] w oknie dialogowym ICD-P series Confirmation [Urządzenie serii ICD-P - potwierdzenie].
  Jeżeli podczas instalowania oprogramowania Digital Voice Editor nie zaznaczono tego pola wyboru, należy ponownie zainstalować oprogramowanie z odpowiednimi ustawieniami. 3. Jeżeli zainstalowana jest wcześniejsza wersja oprogramowania Digital Voice Editor


  W przypadku instalowania oprogramowania na komputerze, na którym zainstalowany jest program Digital Voice Editor w wersji 1.x / 2.x / 3.0 / 3.1 należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

  • Jeżeli zainstalowane jest oprogramowanie Digital Voice Editor w wersji 1.x
   Należy odinstalować* oprogramowanie Digital Voice Editor w wersji 1.x, jeżeli wiadomości w formacie ics (zarejestrowane z wykorzystaniem urządzenia ICD-R100 / R200) nie są używane.
   Podczas instalacji oprogramowania Digital Voice Editor 3.3.01 można odinstalować program w wersji 1.x, ale nie jest to konieczne.

  • Jeżeli zainstalowane jest oprogramowanie Digital Voice Editor w wersji 2.x lub 3.0
   Oprogramowanie Digital Voice Editor 3.3.01 zostanie zainstalowane po odinstalowaniu* poprzedniej wersji.

  • Jeżeli zainstalowane jest oprogramowanie Digital Voice Editor w wersji 3.1
   Rozpocznie się zastępowanie programu nowszą wersją.
   * Ważna uwaga: Należy odinstalować wcześniejszą wersję zgodnie z procedurą wyświetloną podczas instalowania oprogramowania Digital Voice Editor 3.3.01. 4. Jeżeli nie ma kopii zapasowej zarejestrowanych wiadomości


  Jeżeli zarejestrowane wiadomości są zapisane na komputerze, zalecane jest wykonanie kopii zapasowej na płycie CD-R/RW lub w zewnętrznej pamięci masowej na wypadek niepowodzenia instalacji.

Pobieranie

Aby pobrać plik, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Utworzyć na dysku twardym folder do zapisania pobranego pliku. C: SonyTemp
 2. Pobrać plik DVESetup_EN.exe (84 216 kB) do folderu utworzonego w punkcie 1, klikając opcję Download [Pobierz] w dolnej części strony. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.
 3. Po zakończeniu pobierania należy wybrać opcje Views [Widok] - Details [Szczegóły] w oknie programu Explorer [Eksplorator], aby sprawdzić rozmiar pliku. Jeżeli rozmiar pliku nie zgadza się z pokazanym powyżej, należy spróbować ponownie pobrać plik.

Instalacja

Po zakończeniu pobierania należy wykonać poniższe czynności, aby zaktualizować oprogramowanie w systemie Windows.

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...]*. Zostanie wyświetlone okno Run... [Uruchamianie].
  * W systemie Windows 7/Windows Vista kliknąć kolejno polecenia All Programs [Wszystkie programy] - Accessories [Akcesoria] - Run... [Uruchom...], aby otworzyć okno dialogowe Run... [Uruchamianie].
 3. W oknie dialogowym Run... [Uruchamianie] wpisać ścieżkę C:\SonyTemp\ DVESetup_EN.exe i kliknąć przycisk OK, aby rozpocząć instalację.
  (W podanym przykładzie plik DVESetup_EN.exe został pobrany do folderu C:\SonyTemp\ DVESetup_EN.exe).
 4. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji.
 5. Po ukończeniu instalacji wyświetlony zostanie komunikat InstallShield Wizard has successfully installed Digital Voice Editor 3 [Kreator InstallShield pomyślnie zainstalował oprogramowanie Digital Voice Editor 3]. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i uruchomić ponownie komputer.
 6. Sprawdzić, czy instalacja została ukończona pomyślnie: uruchomić program Digital Voice Editor i wybrać opcję About Digital Voice Editor [Informacje o programie Digital Voice Editor] z menu Help [Pomoc].
 7. Sprawdzić, czy wyświetlony numer wersji to 3.3.00.12190.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Na tej stronie symbole ® i (TM) nie są używane.

Uwagi

Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem poniższych zaleceń.

 • Należy postępować zgodnie z podanymi procedurami pobierania i prawidłowo korzystać z programu.
 • Środowiska zainstalowane fabrycznie po aktualizacji nie są obsługiwane.
 • Można zmienić ustawienie przechodzenia komputera w tryb oczekiwania/hibernacji w systemie Windows 7/Windows Vista; nie należy dopuścić do przejścia komputera w ten tryb, gdy uruchomiony jest program Digital Voice Editor.
 • W zakresie korzystania z oprogramowania firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody związane z produktem.
 • Program podlega ochronie praw autorskich. Użytkownikowi nie wolno przenosić, kopiować ani przekazywać programu do użycia innym osobom w ramach licencji uzyskanej od firmy Sony.

Sound Organizer zastępuje Digital Voice Editor