Identyfikator artykułu : 00175247 / Ostatnia modyfikacja : 15.03.2018Drukowanie

Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza WALKMAN®.

  Jeśli komputer nie rozpoznaje odtwarzacza WALKMAN®, wypróbuj poniższe rozwiązania.

  1. Sprawdź środowisko pracy
  2. Sprawdź połączenie USB
  3. Sprawdź ustawienia trybu połączenia USB 
  4. Zresetuj (ponownie uruchom) odtwarzacz WALKMAN®.       
  5. Ponownie uruchom odtwarzacz WALKMAN® i komputer
  6. Ponownie zainstaluj sterownik urządzenia
  7. WALKMAN® nie jest rozpoznawany przez programy

  1. Sprawdź środowisko pracy
   Sprawdź, czy WALKMAN® jest zgodny z systemem operacyjnym.
   Informacje o zgodności poszczególnych modeli z różnymi systemami operacyjnymi należy szukać w przewodniku pomocniczym.

  2. Sprawdź połączenie USB
   Sprawdź, czy przewód USB nie jest brudny. Drobne cząsteczki pyłu lub brudu uniemożliwiają czasem rozpoznanie urządzenia. Jeśli port WM-PORT odtwarzacza WALKMAN® lub złącze przewodu USB są brudne, należy wyczyścić je miękką ściereczką.
      Sprawdź, czy WALKMAN® jest rozpoznawany przez różne porty USB komputera. Po kolei podłączaj odtwarzacz WALKMAN® do wszystkich portów USB komputera i sprawdzaj, czy WALKMAN® jest rozpoznawany.
      Jeśli używasz koncentratora USB, odłącz go i spróbuj bezpośrednio podłączać odtwarzacz WALKMAN® do poszczególnych portów USB komputera, aby sprawdzić, czy jest on rozpoznawany.

  3. Sprawdź ustawienia trybu połączenia USB 
   To rozwiązanie dotyczy modeli, w których można wybrać ustawienia trybu połączenia USB.
   W pewnych przypadkach podłączony odtwarzacz WALKMAN® może nie być automatycznie rozpoznawany przez komputer. W takim przypadku można wykorzystać ustawienia trybu połączenia USB, aby przełączyć odtwarzacz WALKMAN® w tryb gotowości do połączenia i w ten sposób zwiększyć szanse na udane połączenie.

    Sposób wyboru ustawienia trybu połączenia USB:
   1. Wybierz z menu Home (menu głównego) opcję Settings (Ustawienia).
   2. Wybierz opcję Common Settings (Ustawienia ogólne).
   3. Wybierz opcję USB Connection Mode (Tryb połączenia USB).
   4. Wybierz opcję Yes (Tak).

    UWAGA:
    Na ekranie odtwarzacza WALKMAN® pojawi się ekran gotowości do połączenia USB. Zweryfikuj rozpoznawanie, podłączając odtwarzacz WALKMAN® do komputera.

  4. Zresetuj (ponownie uruchom) odtwarzacz WALKMAN®.
     Procedurę resetowania zamieszczono w poniższym artykule.
      Zresetuj (ponownie uruchom) odtwarzacz WALKMAN®

  5. Ponownie uruchom odtwarzacz WALKMAN® i komputer 
   Ponownie uruchom odtwarzacz WALKMAN® i komputer, po czym sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz WALKMAN®.

  6. Ponownie zainstaluj sterownik urządzenia
   Jeśli w komputerze nie jest prawidłowo zainstalowany sterownik urządzenia WALKMAN®, odtwarzacz nie będzie rozpoznawany.
     Sprawdź, czy na komputerze wyświetlany jest sterownik urządzenia.

   W przypadku systemu Windows skorzystaj z następującego łącza:
   Jak za pomocą Menedżera urządzeń sprawdzić, czy sterownik przenośnego urządzenia audio jest prawidłowo zainstalowany.

   W przypadku komputera Mac sprawdź sterownik urządzenia iOS:
      1. Z menu Jabłko wybierz opcję Ten Mac...
      2. Otwórz okno Raport systemowy. Napęd odtwarzacza WALKMAN® pojawi się w grupie USB.
   UWAGA: Jeśli WALKMAN® nie jest poprawnie rozpoznawany, ponownie zainstaluj sterownik urządzenia. 

  7. WALKMAN® nie jest rozpoznawany przez programy
   1. Ponownie zainstaluj program
   2. Odinstaluj program z komputera.
   3. Uruchom ponownie komputer.
   4. Ponownie zainstaluj program.

  UWAGA: Jeśli podłączony do komputera odtwarzacz WALKMAN® jest widoczny w programie, oznacza to jego prawidłowe rozpoznawanie.

  W przypadku programu Music Center for PC należy skorzystać z poniższego hiperłącza.
  https://musiccenter.sony.net/ja/