Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:
 • NW-WS623
 • NW-WS625

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Rozwiązano problem objawiający się w pewnych przypadkach komunikatem „No Data” (Brak danych) lub „Data Error” (Błąd w danych) i brakiem możliwości odtwarzania.
 • Usunięto inne problemy.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Aktualizacja oprogramowania układowego urządzenia NW-WS623 / NW-WS625 do wersji 1.01 (Mac)

Wersja pliku

 • Wersja 1.01

Rozmiar pliku

 • 48.1 MB (50 446 034 bajtów)

Data wydania

 • 08-06-2017

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Czy pobranie jest konieczne? Ta aktualizacja nie jest konieczna, jeżeli oprogramowanie układowe używanego odtwarzacza WALKMAN® zostało już automatycznie zaktualizowane do wersji 1.01.
Aby sprawdzić wersję posiadanego oprogramowania układowego

 1. Podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
 2. Za pomocą komputera sprawdź zawartość pliku „information.txt” znajdującego się w folderze [WALKMAN].
 3. Plik „information.txt” zawiera następujące informacje:
  • 01: Nazwa serii modelu
  • 02: Wersja oprogramowania systemowego
  Potwierdź numer modelu oraz wersję oprogramowania układowego

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania układowego jest zgodna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Mac OS:

 • OS X 10.8-10.11, macOS 10.12-10.13 (*15-03-2018)
UWAGA: Nie jest zapewniona obsługa przez systemy operacyjne inne niż wymienione powyżej.

Pobieranie

Przed wykonaniem aktualizacji

 • Po aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji oprogramowania układowego.
 • Wszystkie dane z urządzenia należy przesłać do komputera, gdyż istnieje możliwość ich utraty podczas aktualizacji.
  W przeciwnym razie nie ma gwarancji, że utwory i dane nie zostaną uszkodzone lub usunięte podczas wykonywania aktualizacji.
 • Do aktualizacji urządzenie potrzebuje około 80 MB wolnego miejsca. Upewnij się, że ilość wolnego miejsca jest wystarczająca.
 • Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca we wbudowanej pamięci typu flash, prześlij wszelkie zbędne dane z powrotem do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.

Instalacja

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Zaloguj się na komputerze jako użytkownik z uprawnieniami administratora

 1. Przeczytaj oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności i wyraź zgodę na zawarte w nim warunki, klikając pole wyboru. Następnie kliknij przycisk [Download] (Pobierz).
 2. Po zakończeniu pobierania podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
 3. Zamknij wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 4. Kliknij dwukrotnie zapisany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas aktualizacji.
 5. Po wyświetleniu komunikatu informującego o zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Po zakończeniu aktualizacji sprawdź, czy nowa wersja oprogramowania została prawidłowo zainstalowana. W tym celu wykonaj czynności opisane w punkcie [Do I need to download it?] (Czy pobranie aktualizacji jest konieczne?).

Jeśli wyświetli się numer wersji 1.01, oznacza to, że aktualizacja oprogramowania układowego zakończyła się pomyślnie.