Informacja o tym pliku do pobrania

Dla urządzeń z serii Walkman (NWZ-A, NWZ-S, NWZ-E, NWZ-W, NWZ-X) dostępny jest program Content Transfer w wersji 1.3 do pobrania. Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

Produkty

Uwaga: Dla wymienionych poniżej urządzeń WALKMAN dostępna jest aktualizacja oprogramowania wbudowanego. Oprogramowanie wbudowane używanego urządzenia WALKMAN należy zaktualizować przed pobraniem tej aplikacji.
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego urządzeń NWZ-A726
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego urządzeń NWZ-A728
Aktualizacja oprogramowania wbudowanego urządzeń NWZ-A729

Funkcje programu Content Transfer

 1. Dostępna jest funkcja transferu następujących formatów plików z programu Windows Explorer [Eksplorator Windows], programu Internet Explorer i programu iTunes:
  Nie można przenosić plików w formatach nieobsługiwanych przez urządzenie WALKMAN.
  [Muzyka]: .mp3 / .3gp / .mp4 / .wma / .wmv
  [Wideo]: .mp4 / .m4v / .wmv
  [Zdjęcia]: .jpg
 2. Dostępna jest funkcja 12 TONE ANALYSIS [Analiza 12-tonowa]
 3. Dostepny jest tryb gadzetów dla systemu Windows Vista®.
 4. Dostępna jest funkcja Automatic Transfer [Transfer automatyczny].
 5. Wprowadzono funkcję konwersji plików wideo
 6. Wprowadzono funkcję automatycznej aktualizacji.
 7. Obsługa plików Windows Media Digital Rights Management (DRM), np. WMA, WMV.
Dodatkowe funkcje programu Content Transfer w wersji 1.3
 • Kompatybilność z komputerami z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7.
 • Obsługa transferu danych z aplikacji iTunes 9.0
Uwaga
 1. Oprogramowanie Content Transfer obsługuje transfer danych z aplikacji iTunes 9.0 do odtwarzacza WALKMAN.
 2. Funkcja konwersji plików wideo jest dostępna dla odtwarzaczy WALKMAN obsługujących pliki WMV. Aby sprawdzić, które modele obsługują pliki WMV, należy zapoznać się z instrukcja obsługi posiadanego odtwarzacza WALKMAN.

Wymagania systemowe

Korzystanie z oprogramowania Content Transfer w wersji 1.3 wymaga następującego środowiska systemowego:

 • Systemy operacyjne (tylko fabrycznie zainstalowane):
  • Windows Vista® Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows Vista® Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows Vista® Ultimate Service (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows Vista® Business (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym)
  • Windows 7® Home Basic
  • Windows 7® Home Premium
  • Windows 7® Professional
  • Windows 7® Ultimate
  Uwagi:
  • IBM PC/AT or compatible computer preinstalled with the above Windows operating systems.
  • Oprogramowanie jest obsługiwane w systemie Windows Vista i Windows 7, wydanie 64-bitowe (uruchomionym w trybie WOW64).
  • Nie jest obsługiwane w niewymienionych systemach operacyjnych.
  • Wersje systemów operacyjnych nieobjęte wsparciem technicznym przez firmę Microsoft nie są obsługiwane.
  • Systemy operacyjne Mac OS, Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition i nie są obsługiwane.
 • Komputer
  • IBM PC/AT lub zgodny.
  • Procesor CPU
   • Windows 7: Pentium III 1GHz lub szybszy.
   • Windows Vista: Pentium III 800MHz lub szybszy.
  • Pamięć RAM
   • Windows 7: co najmniej 1GB (32 bitowej wersji)/ co najmniej 2GB (64 32 bitowej wersji)
   • Windows Vista: co najmniej 512MB
    (Home Premium / Business / Ultimate: 1GB lub więcej (zalecany)
  • Oprogramowanie
   Windows Media Player 11 iwymagany

Uwaga: Korzystanie z oprogramowania w następujących systemach nie jest objęte wsparciem technicznym firmy Sony:

 1. Zaktualizowane systemy operacyjne
 2. Systemy operacyjne niewymienione powyżej
 3. Samodzielnie składane komputery lub systemy operacyjne
 4. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny po aktualizacji
 5. Komputery Mac

Instalacja

Aby zainstalować to oprogramowanie, należy zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami administratora. Aby móc korzystać z oprogramowania Content Transfer w wersji 1.3, należy zalogować się jako użytkownik z grupy Administrators [Administratorzy] lub Power Users [Użytkownicy zaawansowani].

Pobieranie

Aby pobrać instalator programu Content Transfer, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Połączyć się z Internetem.
 2. Utwórz folder o nazwie "CT1.3_dl" na dysk C komputera do przechowywania ściągniętego pliku.
 3. Przed pobraniem zaakceptować warunki na końcu tej strony.
 4. Pobrać następujący plik do folderu utworzonego w punkcie 2:
  ContentTransferInstaller-v13.exe 57.8 MB (60,696,384 bytes)

Uwaga: Nie należy dopuścić do przejścia systemu w tryb uśpienia lub hibernacji podczas pobierania.

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku ContentTransferInstaller-v13.exe należy wykonać czynności opisane poniżej, aby zainstalować program Content Transfer w wersji 1.3 na komputerze.

 1. Zamknąć wszystkie programy.
 2. Sprawdzić, czy komputer jest podłączony do Internetu. Program ContentTransferInstaller-v13.exe zostanie pobrany razem z wszystkimi wymaganymi plikami. Podczas pobierania plików na serwer nie zostaną wysłane żadne dane osobowe.
 3. Kliknąć przycisk Start, a następnie kliknąć polecenie Run... [Uruchom...]. * Zostanie wyświetlone okno Run... [Uruchamianie].
 4. Należy wprowadzić ścieżkę C:\CT1.3_dl\ContentTransferInstaller-v13.exe i kliknąć przycisk OK.
 5. Zostanie wyświetlone okno instalatora programu Content Transfer w wersji 1.3.
 6. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu ukończenia instalacji.
 7. Po instalacji kliknąć przycisk Finish [Zakończ].
 8. Sprawdzić, czy instalacja została ukończona pomyślnie.

*W systemie Windows Vista® kliknąć przycisk Start na pasku zadań i wprowadzić ścieżkę C:\CT1.3_dl\ContentTransferInstaller-v13.exe w polu wyszukiwania na dole menu Start.

Uwaga: Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem poniższych zaleceń.

 • Należy postępować zgodnie z podanymi procedurami pobierania i prawidłowo korzystać z programu. Ten plik do pobrania jest przeznaczony wyłącznie dla komputerów z zainstalowanym fabrycznie systemem Windows Vista Home Basic (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym) / Windows Vista Home Premium (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym) / Windows Vista Ultimate (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym) / Windows Vista Business (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym).
 • Systemy Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 Professional nie są obsługiwane, Windows 7 Home Basic / Windows 7 Home Premium / Windows 7 Professional / Windows 7 Ultimate.
 • NIE NALEŻY używać tego pliku do pobrania w systemach Mac, Windows® 98 / 95, Windows® NT ani innych systemach operacyjnych.
 • Program podlega ochronie praw autorskich. Użytkownikowi nie wolno przenosić, kopiować ani przekazywać programu do użycia innym osobom w ramach licencji uzyskanej od firmy Sony.
 • W zakresie korzystania z oprogramowania firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody związane z produktem.

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • ContentTransferInstaller-v13.exe

Rozmiar pliku

 • 57.88 Mb