Identyfikator artykułu : 00178010 / Ostatnia modyfikacja : 20.11.2019Drukowanie

Jak za pomocą programu Content Transfer przesłać do odtwarzacza przenośnego muzykę z programu Apple iTunes.

  WAŻNE:

  • Jeśli w komputerze nie jest zainstalowana najnowsza wersja programu Content Transfer, może ona być dostępna witrynie pomocy technicznej Sony (dla odpowiednich modeli).
  • Program można również zainstalować z dostarczonego w zestawie dysku CD (jeśli jest) lub pliku w pamięci odtwarzacza WALKMAN® (jeśli jest). Dalszych informacji o instalowaniu oprogramowania dostarczonego w zestawie należy szukać w instrukcji obsługi.
  • Do zainstalowania programu Content Transfer (w wersji Windows) wymagany jest program Windows Media Player 11.
  • Zaleca się, aby program Content Transfer w wersji 1.3 lub nowszej był używany z programem Apple iTunes w wersji 9 lub nowszej.

  Aby za pomocą programu Apple iTunes przesłać do odtwarzacza przenośnego pliki iTunes Plus bez ochrony DRM oraz inne pliki bez DRM, takie jak pliki MP3, postępuj zgodnie z tą procedurą:

  1. Uruchom program iTunes.
  2. Podłącz odtwarzacz przenośny do komputera.
  3. Uruchom program Content Transfer (o ile nie uruchomił się automatycznie).

   UWAGA: Jeśli program Content Transfer nie jest jeszcze zainstalowany w komputerze, można go pobrać z witryny pomocy technicznej Sony. Do zainstalowania programu Content Transfer wymagany będzie program Windows Media Player 11. Zaleca się ponadto użycie najnowszej wersji programu iTunes; w przeciwnym razie pliki muzyczne iTunes mogą być przesyłane nieprawidłowo.

  4. Odszukaj w programie iTunes żądany utwór.
  5. Przeciągnij żądany utwór i upuść go w programie Content Transfer.