Identyfikator artykułu : 00183690 / Ostatnia modyfikacja : 30.04.2020Drukowanie

Jak sprawdzić, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz przenośny jako urządzenie zgodne z protokołem MTP (Media Transfer Protocol).

  UWAGA: Poszczególne odtwarzacze WALKMAN współpracują z różnym oprogramowaniem. Informacji, czy posiadany WALKMAN współpracuje z oprogramowaniem wymienionym w tym rozwiązaniu, należy szukać w instrukcji obsługi odtwarzacza.

  Warunkiem współpracy odtwarzacza przenośnego z programem Windows Media Player lub Media Go jest zgodność z protokołem MTP. Wykonaj poniższe czynności, aby odinstalować sterownik i sprawdzić, czy odtwarzacz jest prawidłowo rozpoznawany.

  WAŻNE:

  • Odtwarzacze WALKMAN z roku 2012 i nowsze nie obsługują odtwarzania plików WMA objętych ochroną przed kopiowaniem (WM-DRM 10).
  • Tę procedurę należy wykonywać po zalogowaniu się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Wydajność i konserwacja.
  3. W oknie Wydajność i konserwacja kliknij opcję System.
  4. W oknie Właściwości systemu kliknij zakładkę Sprzęt.
  5. Na karcie Sprzęt, w grupie Menedżer urządzeń kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
  6. W oknie Menedżer urządzeń kliknij symbol + (plus) obok elementu Stacje dysków.
  7. Kliknij opcję Sony USB device (Urządzenie USB Sony).
  8. Wybierz z menu opcję Akcja, a następnie Odinstaluj.
  9. W oknie Potwierdzenie usunięcia urządzenia kliknij przycisk OK.
  10. Odłącz odtwarzacz przenośny od komputera.
  11. W oknie Zmiana ustawień systemowych kliknij przycisk Tak.
  12. Uruchom ponownie komputer.

  Odtwarzacz przenośny powinien być teraz rozpoznawany jako urządzenie MTP i obsługiwany przez oprogramowanie.