Identyfikator artykułu : 00253807 / Ostatnia modyfikacja : 30.11.2020Drukowanie

Jak przenieść pliki muzyczne z wewnętrznej pamięci odtwarzacza Walkman z serii NW-A100/ZX500 na kartę microSD

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Do przenoszenia lub kopiowania plików muzycznych z wewnętrznej pamięci użyj karty microSD (sprzedawanej oddzielnie) sformatowanej w odtwarzaczu Walkman. Informacje o formatowaniu karty microSD można znaleźć w Przewodniku pomocniczym do posiadanego modelu w naszej witrynie pomocy technicznej.

  Możesz także przenieść lub skopiować plik muzyczny z karty microSD do wewnętrznej pamięci. W tym celu wybierz w czynności 4 opcję Karta SD, a w czynności 6 — nazwę modelu odtwarzacza Walkman.

  UWAGA: posługując się kartą microSD, należy przestrzegać określonych zasad. Szczegóły podano w artykule: Na jakie kwestie należy zwracać uwagę podczas korzystania z karty microSD?

  Jak przenieść pliki muzyczne z wewnętrznej pamięci na kartę microSD

  1. Włóż kartę microSD do odtwarzacza Walkman.
  2. Upewnij się, że u góry ekranu wyświetlona jest ikona karty SD.

   UWAGA: jeśli ikona nie pojawia się, karta microSD jest niewłaściwie włożona lub nie została rozpoznana. Wyjmij kartę microSD i włóż ją na nowo. 

  3. Przeciągnij w górę ekranu głównego i wybierz z menu opcję Pliki.
  4. Wybierz nazwę modelu odtwarzacza Walkman.
   UWAGA: jeśli nazwa modelu odtwarzacza Walkman nie pojawia się, stuknij ikonę opcje (menu opcji) w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybierz opcję Pokaż pamięć wewnętrzną

  5. Wybierz folder Music lub Download.

   UWAGA: miejsce zapisu pliku zależy od serwisu streamingowego lub aplikacji. 

  6. Wybierz plik muzyczny, który chcesz przenieść, naciskając go na mniej więcej sekundę. Następnie stuknij ikonę (menu opcji) w prawym górnym rogu ekranu i wybierz funkcję Przenieś do lub Kopiuj do.

   UWAGA: możesz wybrać więcej plików muzycznych i przenieść je jednocześnie. 

  7. Na ekranie Music lub Downloads (folderu wybranego w czynności 5) stuknij ikonę (menu), po czym wybierz opcję Karta SD.
  8. Na ekranie Karta SD stuknij folder Music, aby go wybrać, po czym stuknij opcję PRZENIEŚ lub KOPIUJ.
  9. Upewnij się, że przeniesiony plik zniknął z ekranu Music lub Downloads (folderu wewnętrznej pamięci wybranego w czynności 5).

   UWAGA: w przypadku kopiowania pliku oryginał nie ulega zmianie. 

  10. Otwórz folder Music w oknie Karta SD i sprawdź, czy pojawił się w nim przeniesiony lub skopiowany plik muzyczny.