Identyfikator artykułu : 00175155 / Ostatnia modyfikacja : 15.03.2018Drukowanie

Jak za pomocą Menedżera urządzeń sprawdzić, czy sterownik przenośnego urządzenia audio jest prawidłowo zainstalowany.

  Sterownik urządzenia umożliwia komputerowi rozpoznawanie urządzeń. Jeśli komputer nie rozpoznaje prawidłowo sterownika urządzenia, nie będzie rozpoznawał odtwarzacza WALKMAN®.
  Sprawdź, czy sterownik urządzenia jest poprawnie rozpoznawany. W przeciwnym razie ponownie zainstaluj sterownik urządzenia.

  Wykonaj następującą procedurę, aby sprawdzić stan urządzenia w oknie Menedżer urządzeń:

  1. Podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
  2. Uruchom Menedżera urządzeń.

  Jak uruchomić Menedżera urządzeń w poszczególnych systemach operacyjnych:

  System operacyjny Windows 10

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start w lewym dolnym rogu pulpitu. 
  2. Kliknij opcję Menedżer urządzeń.
  • System operacyjny Windows 8.1
  1. Wyświetl menu Charms na pulpicie. 
  2. Kliknij opcję Ustawienia.
  3. Kliknij opcję Informacje o komputerze.
  4. Kliknij opcję Menedżer urządzeń.
  • System operacyjny Windows 7
  1. Kliknij przycisk Start w lewym dolnym roku pulpitu.
  2. Kliknij prawym przyciskiem opcję Komputer.
  3. Kliknij opcję Właściwości.
  4. Kliknij opcję Menedżer urządzeń.
  5. Sprawdź, czy w grupie Stacje dysków pojawia się wpis SONY WALKMAN USB Device (Urządzenie USB Sony Walkman).

         

  • Jeśli widoczny jest wpis SONY WALKMAN USB Device (Urządzenie USB Sony Walkman).
   Sterownik urządzenia jest poprawnie rozpoznawany. Nie trzeba ponownie instalować sterownika urządzenia.

   Obraz


  • Jeśli wpis SONY WALKMAN USB Device (Urządzenie USB Sony WALKMAN) nie pojawia się.
   Komputer nie rozpoznaje prawidłowo sterownika odtwarzacza WALKMAN®.


  Sprawdź, czy na ekranie Menedżera urządzeń widać symbol „?” lub „!”.

  Obraz

   

  1. Kliknij prawym przyciskiem element oznaczony symbolem ?” lub „!
  2. Wybierz opcję Odinstaluj.
  3. Kiedy pojawi się okno Ostrzeżenie, wybierz OK.
  4. Odłącz odtwarzacz WALKMAN® od komputera.
  5. Uruchom ponownie komputer.
  6. Ponownie podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera.
   Sterownik urządzenia zostanie zainstalowany automatycznie.