Identyfikator artykułu : 00175247 / Ostatnia modyfikacja : 15.03.2018

Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza WALKMAN®.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli komputer nie rozpoznaje odtwarzacza WALKMAN®, wypróbuj poniższe rozwiązania.

 1. Sprawdź środowisko pracy
 2. Sprawdź połączenie USB
 3. Sprawdź ustawienia trybu połączenia USB 
 4. Zresetuj (ponownie uruchom) odtwarzacz WALKMAN®.       
 5. Ponownie uruchom odtwarzacz WALKMAN® i komputer
 6. Ponownie zainstaluj sterownik urządzenia
 7. WALKMAN® nie jest rozpoznawany przez programy

 1. Sprawdź środowisko pracy
  Sprawdź, czy WALKMAN® jest zgodny z systemem operacyjnym.
  Informacje o zgodności poszczególnych modeli z różnymi systemami operacyjnymi należy szukać w przewodniku pomocniczym.

 2. Sprawdź połączenie USB
  Sprawdź, czy przewód USB nie jest brudny. Drobne cząsteczki pyłu lub brudu uniemożliwiają czasem rozpoznanie urządzenia. Jeśli port WM-PORT odtwarzacza WALKMAN® lub złącze przewodu USB są brudne, należy wyczyścić je miękką ściereczką.
     Sprawdź, czy WALKMAN® jest rozpoznawany przez różne porty USB komputera. Po kolei podłączaj odtwarzacz WALKMAN® do wszystkich portów USB komputera i sprawdzaj, czy WALKMAN® jest rozpoznawany.
     Jeśli używasz koncentratora USB, odłącz go i spróbuj bezpośrednio podłączać odtwarzacz WALKMAN® do poszczególnych portów USB komputera, aby sprawdzić, czy jest on rozpoznawany.

 3. Sprawdź ustawienia trybu połączenia USB 
  To rozwiązanie dotyczy modeli, w których można wybrać ustawienia trybu połączenia USB.
  W pewnych przypadkach podłączony odtwarzacz WALKMAN® może nie być automatycznie rozpoznawany przez komputer. W takim przypadku można wykorzystać ustawienia trybu połączenia USB, aby przełączyć odtwarzacz WALKMAN® w tryb gotowości do połączenia i w ten sposób zwiększyć szanse na udane połączenie.

   Sposób wyboru ustawienia trybu połączenia USB:
  1. Wybierz z menu Home (menu głównego) opcję Settings (Ustawienia).
  2. Wybierz opcję Common Settings (Ustawienia ogólne).
  3. Wybierz opcję USB Connection Mode (Tryb połączenia USB).
  4. Wybierz opcję Yes (Tak).

   UWAGA:
   Na ekranie odtwarzacza WALKMAN® pojawi się ekran gotowości do połączenia USB. Zweryfikuj rozpoznawanie, podłączając odtwarzacz WALKMAN® do komputera.

 4. Zresetuj (ponownie uruchom) odtwarzacz WALKMAN®.
    Procedurę resetowania zamieszczono w poniższym artykule.
     Zresetuj (ponownie uruchom) odtwarzacz WALKMAN®

 5. Ponownie uruchom odtwarzacz WALKMAN® i komputer 
  Ponownie uruchom odtwarzacz WALKMAN® i komputer, po czym sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz WALKMAN®.

 6. Ponownie zainstaluj sterownik urządzenia
  Jeśli w komputerze nie jest prawidłowo zainstalowany sterownik urządzenia WALKMAN®, odtwarzacz nie będzie rozpoznawany.
    Sprawdź, czy na komputerze wyświetlany jest sterownik urządzenia.

  W przypadku systemu Windows skorzystaj z następującego łącza:
  Jak za pomocą Menedżera urządzeń sprawdzić, czy sterownik przenośnego urządzenia audio jest prawidłowo zainstalowany.

  W przypadku komputera Mac sprawdź sterownik urządzenia iOS:
     1. Z menu Jabłko wybierz opcję Ten Mac...
     2. Otwórz okno Raport systemowy. Napęd odtwarzacza WALKMAN® pojawi się w grupie USB.
  UWAGA: Jeśli WALKMAN® nie jest poprawnie rozpoznawany, ponownie zainstaluj sterownik urządzenia. 

 7. WALKMAN® nie jest rozpoznawany przez programy
  1. Ponownie zainstaluj program
  2. Odinstaluj program z komputera.
  3. Uruchom ponownie komputer.
  4. Ponownie zainstaluj program.

UWAGA: Jeśli podłączony do komputera odtwarzacz WALKMAN® jest widoczny w programie, oznacza to jego prawidłowe rozpoznawanie.

W przypadku programu Music Center for PC należy skorzystać z poniższego hiperłącza.
https://musiccenter.sony.net/ja/