Identyfikator artykułu : S700024533 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Włączanie funkcji Bluetooth

  Włączanie funkcji Bluetooth


  1. Wyświetlić pasek Charms, umieszczając kursor w prawym górnym lub dolnym róg.
  2. Wybrać opcję Settings [Ustawienia].
  3. Wybrać opcję Change PC settings [Zmień ustawienia komputera].
  4. Wybrać kategorię Wireless [Bezprzewodowe].
  5. Kliknąć przełącznik, aby włączyć funkcję Bluetooth.