Identyfikator artykułu : S700024526 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2012Drukowanie

Windows 8 - Konfiguracja ustawień Sterowanie gestami

  Konfiguracja ustawień Sterowanie gestami


  1. Przełączyć do trybu pulpitu.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę VAIO Gesture Control [Sterowania gestami VAIO].
  3. Wybrać opcję VAIO Gesture Control Settings [Ustawienia sterowania gestami VAIO].
  4. Wybrać opcję Advanced Settings [Ustawienia zaawansowane].
  5. Odpowiednio dostosować czułość kamery, korzystając z menu Gesture control settings [Ustawienia sterowania gestami].