Identyfikator artykułu : 00167836 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak wyświetlić okno „Menedżer urządzeń”

    Okno Menedżer urządzeń można wyświetlić dwoma prostymi sposobami.

    • Przemieść kursor myszy do prawego górnego lub prawego dolnego roku ekranu. Kiedy (bez klikania) pojawi się pasek boczny, wybierz opcję Szukaj charm, and in the Szukaj field, type Menedżer urządzeń and then press the Enter Key
    • Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Logo Windows + X i wybierz z wyświetlonej listy opcję Menedżer urządzeń.Obraz

    UWAGA: Menedżer urządzeń jest tradycyjną aplikacją pulpitu Windows. Niezależnie od użytej metody interfejs zmienia się na Pulpit i otwiera się okno Menedżer urządzeń.