Identyfikator artykułu : 00167868 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak wyświetlić okno „Menedżer urządzeń”

  Aby wyświetlić okno „Menedżer urządzeń”, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE: Tę procedurę należy wykonywać po zalogowaniu się jako Administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora.

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
  2. W oknie Panel sterowania, w sekcji Wybierz kategorię, dwukrotnie kliknij ikonę Wydajność i konserwacja.
  3. W oknie Wydajność i konserwacja, w sekcji lub wybierz ikonę Panelu sterowania, dwukrotnie kliknij ikonę System.
  4. W oknie Właściwości systemu kliknij zakładkę Sprzęt.
  5. Na karcie Sprzęt, w grupie Menedżer urządzeń kliknij przycisk Menedżer urządzeń.