Identyfikator artykułu : 00168350 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak przywrócić poprzednio zainstalowany sterownik urządzenia.

    Aby przywrócić poprzednio zainstalowany sterownik urządzenia, wykonaj następujące czynności:

    1. Naciśnij na klawiaturze kombinację klawiszy Logo Windows + X i wybierz z wyświetlonej listy opcję Menedżer urządzeń.Obraz

      UWAGI: Menedżer urządzeń jest tradycyjną aplikacją pulpitu Windows. Jeśli pulpit nie był dotychczas używany, interfejs zmienia się na Pulpit i otwiera się okno Menedżer urządzeń.

    2. W oknie Menedżer urządzeń wyszukaj i kliknij urządzenie, którego sterownik chcesz przywrócić.
    3. Na pasku menu kliknij opcję Akcja. Następnie kliknij opcję Właściwości. ObrazObraz
    4. W oknie Właściwości: [Nazwa urządzenia] kliknij zakładkę Sterownik.
    5. Na karcie Sterownik kliknij przycisk Przywróć sterownik. Obraz

      UWAGA:  Opcja ta będzie dostępna tylko wówczas, gdy zainstalowano nowszą wersję sterownika.

    6. W oknie Przywracanie pakietu sterowników kliknij przycisk Tak.