Identyfikator artykułu : 00167842 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Jak wyświetlić okno „Menedżer urządzeń”

    1. Kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania.
    2. W oknie Panel sterowania kliknij opcję Sprzęt i dźwięk. Sprzęt i dźwięk
    3. W oknie Sprzęt i dźwięk, w sekcji Urządzenia i drukarki, kliknij przycisk Menedżer urządzeń.Menedżer urządzeń