Łączenie urządzenia przenośnego z telewizorem za pomocą funkcji NFC

Korzystanie z funkcji NFC do łączenia telewizora BRAVIA z urządzeniem przenośnym

Telewizor BRAVIA TV można połączyć z urządzeniem przenośnym obsługującym funkcję NFC, dotykając urządzeniem pilota telewizora.

Należy najpierw skonfigurować funkcję NFC. Poniżej znajduje się opis kolejnych czynności, które należy wykonać.

Najpierw należy znaleźć numer modelu posiadanego telewizora.

Jest on potrzebny, ponieważ różne telewizory konfiguruje się w różny sposób.

W przypadku numerów modeli:

 • KDL-42W706B/32W706B
 • KDL-42W705B/32W705B
 1. Włączyć usługę NFC (Near Field Communication - komunikacja bliskiego zasięgu) na urządzeniu przenośnym.
 2. Przytrzymać urządzenie przy znaku na pilocie telewizora przez 2 sekundy.
 3. Na dole ekranu telewizora powinien wyświetlić się komunikat potwierdzający informujący o tym, że funkcja NFC jest skonfigurowana.

Inne telewizory Sony z obsługą funkcji NFC

 1. Włączyć telewizor i nacisnąć przycisk HOME [Strona główna] na pilocie.
 2. Wybrać kolejno opcje Settings [Ustawienia] > One-touch Remote Control Setup [Konfiguracja pilota za pomocą jednego dotyku] > Register [Zarejestruj].
 3. Wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.
 4. Włączyć usługę NFC na urządzeniu przenośnym.

Teraz smartfon i telewizor są gotowe - można je połączyć. Należy się upewnić, że wcześniej odblokowano urządzenie.

 1. Przyłożyć tylną część smartfona do tylnej części pilota telewizora.
 2. Wyświetli się komunikat z potwierdzeniem nawiązania połączenia.