Identyfikator artykułu : 00163534 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Wyświetlany jest kod błędu zaczynający się od E:** lub C:** albo błąd systemowy

  Sposób postępowania zależy od wyświetlanego błędu. Informacje o postępowaniu w razie wystąpienia poszczególnych błędów zamieszczono poniżej.

  C:13:01

  Błąd pojawia się przy korzystaniu z pamięci wewnętrznej
  Wykryto nieprawidłowość w pamięci wewnętrznej.

  • Wyłącz zasilanie i włącz je na nowo.
  • Jeśli nie poprawi to sytuacji, wykonaj kopię danych z pamięci wewnętrznej i sformatuj tę pamięć.
   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie pamięci wewnętrznej powoduje skasowanie z niej wszystkich obrazów, w tym także objętych ochroną.

  Błąd pojawia się przy korzystaniu z karty pamięci
  Wykryto nieprawidłowość na karcie pamięci.

  • Wyłącz aparat lub kamerę, po czym kilkakrotnie wyjmij i włóż kartę pamięci. Następnie ponownie włącz aparat lub kamerę.
  • Włóż inną kartę pamięci.
  • Jeśli karta pamięci była wcześniej używana w komputerze, wykonaj kopię zapasową danych z karty pamięci i sformatuj kartę w aparacie/kamerze.
   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie karty pamięci powoduje skasowanie z niej wszystkich obrazów, w tym także objętych ochroną.

  Błąd systemowy i C:32:01

  1. Sprawdź, czy aparat lub kamera obsługuje tę kartę pamięci.
   Błąd C:13:01 może się pojawić przy nagrywaniu plików o dużej objętości, takich jak filmy.
   Używaj kart pamięci wymienionych poniżej.
   • Karta pamięci SD
    • Karty pamięci SD/SDHC/SDXC klasy 4 lub wyższej

   • Karty pamięci Memory Stick
    • Karty pamięci Memory Stick z pokazanymi poniżej oznaczeniami
     • Obraz Karty pamięci Memory Stick PRO Duo (Mark2)
     • Obraz Karty pamięci Memory Stick PRO-HG Duo

  2. Sformatuj kartę pamięci
   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie karty pamięci powoduje skasowanie z niej wszystkich obrazów, w tym także objętych ochroną.

   Wielokrotne nagrywanie obrazów na kartę pamięci i ich kasowanie może spowodować fragmentację plików na karcie. W takim przypadku nagrywanie może zostać automatycznie przerwane.
   Po wykonaniu kopii zapasowej danych z karty pamięci na komputerze sformatuj kartę pamięci w aparacie/kamerze.

  3. Użyj innej karty pamięci

  E:41:00

  Pojawienie się błędu E:41:00 może świadczyć o nieprawidłowości w module łączności Wi-Fi.
  Wyłącz zasilanie i wyjmij akumulator. Po upływie około 1 minuty ponownie włóż akumulator i włącz zasilanie.

  Błędy zaczynające się od E:61, E:62, E:91, E:92

  Kiedy wyświetlane są błędy wymienione poniżej, wyłącz zasilanie i wyjmij akumulator. Po upływie około minuty ponownie włóż akumulator i włącz zasilanie.

   Kod błędu

   Możliwe przyczyny

   E:61:00

  Nieprawidłowość w napędzie systemu ustawiania ostrości

   E:61:10

  Nieprawidłowość w napędzie systemu regulacji zoomu

   E:61:30

  Nieprawidłowość w napędzie systemu przemieszczania obiektywu

   E:62:02

  Nieprawidłowość w module stabilizacji obrazu

   E:62:10

   E:62:11

   E:62:12

   E:62:20

   E:91:01

  Nieprawidłowość w module lampy błyskowej

   E:91:**

  Nieprawidłowość w module lampy błyskowej, rozpoznawaniu akumulatora itp.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.