Identyfikator artykułu : 00075770 / Ostatnia modyfikacja : 01.06.2020Drukowanie

W lewym dolnym rogu zdjęć wykonanych przy użyciu lampy błyskowej widoczny jest ciemny cień.

    UWAGA: Ten problem nie występuje we wszystkich modelach.

    W zależności od panujących warunków podczas wykonywania zdjęć z szerokim kątem z zastosowaniem wbudowanej lampy błyskowej cień obiektywu rzucany przez światło z lampy błyskowej może być widoczny w lewym dolnym rogu zdjęcia.

    Aby tego uniknąć, należy spróbować wykonywania zdjęć w następujący sposób:
    • Przesunąć suwak ZOOM w stronę T i spróbować się nieco odsunąć od fotografowanego obiektu.
    • Wybrać dla opcji Flash mode [Tryb lampy błyskowej] ustawienie Off [Wył.] i użyć trybu High Sensitivity [Duża czułość].