Identyfikator artykułu : 00109385 / Ostatnia modyfikacja : 25.09.2022Drukowanie

Błąd: REINSERT THE MEMORY CARD [WŁÓŻ PONOWNIE KARTĘ PAMIĘCI] pojawił się na ekranie LCD.

  Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby rozwiązać ten problem.

  • Sprawdź, czy typ i pojemność włożonej karty pamięci są obsługiwane przez kamerę.
   Jeżeli została włożona karta pamięci nieobsługiwana przez kamerę, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.

  • Sprawdź, czy karta pamięci nie została włożona odwrotną stroną lub pod nieprawidłowym kątem.
   Jeżeli karta została nieprawidłowo włożona, kamera jej nie rozpozna. Wsuń kartę pamięci prosto odpowiednią stroną, aż usłyszysz klikniecie. Naciśnij na środku widocznej krawędzi karty pamięci, aby wsunąć ją prosto.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia oprogramowania.
   Jeżeli karta pamięci zostanie włożona pod nieodpowiednim kątem, wyjęcie jej może okazać się niemożliwe.

  UWAGA: informacje o typach obsługiwanych kart pamięci i sposobach ich wkładania znajdziesz w Instrukcji obsługi.

  • Sprawdź, czy styki karty pamięci nie są zabrudzone.
   Jeżeli styki karty pamięci są zabrudzone, mogą wystąpić problemy z łącznością i kamera może nie rozpoznać karty. Wyczyść styki karty pamięci za pomocą suchej szmatki lub wacika i ponownie ją włóż.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia oprogramowania.
   Nie dotykaj styków i uważaj, aby nie dotykały ich metalowe przedmioty.
  • 
  • Sprawdź, czy nie ma problemu z kartą pamięci. Jeżeli masz więcej niż jedną kartę pamięci, spróbuj włożyć inną.

  UWAGA:

  • jeśli problem nie ustąpi, urządzenie może wymagać naprawy.