Identyfikator artykułu : 00163212 / Ostatnia modyfikacja : 17.04.2019

Nie działa ładowanie akumulatora

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdź:

WAŻNE:

 • Sprawdź, czy akumulator został włożony we właściwym kierunku.

  Obraz
 • Jeśli lampka CHARGE (ładowania) miga albo nie zapala się, może to świadczyć o zabrudzeniu złącza lub problemie z akumulatorem. 
  Wytrzyj brudne złącze suchą ściereczką i ponownie naładuj akumulator.

UWAGA: Nie dotykaj styków akumulatora rękami ani metalowymi przedmiotami.  

 Przykłady brudnych styków (akumulator NP-BD1)
Obraz

         [A]  Odciski palców na stykach.
         [B] Styki z przyklejonymi przedmiotami.
         [C]  Przykład akumulatora z czystymi stykami.

 • Należy używać wyłącznie akumulatorów, zasilaczy sieciowych, przewodów USB i ładowarek marki Sony. Użycie produktu innej marki może być przyczyną nieprawidłowego ładowania lub działania.
 • W przypadku ładowania akumulatora, który od dawna nie był ładowany lub uległ nadmiernemu rozładowaniu (na przykład bezpośrednio po zakupie), może migać lampka CHARGE (ładowania). W takim przypadku, aby rozwiązać problem, należy zdjąć akumulator i naładować go ponownie.
 • In the following situations, you may not be able to charge normally. 
  Try to recharge under the proper environment.
  • Aparat, który pracował przez długi czas, ma wysoką temperaturę.
  • Temperatura otoczenia wykracza poza zakres od 10°C do 30°C.

Sprawdź sposób ładowania przy użyciu odpowiedniej metody.

UWAGA: Metoda ładowania i odpowiednie akcesoria zależą od modelu urządzenia. Szczegółowych informacji o metodzie ładowania należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.