Identyfikator artykułu : 00068163 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jaki jest kod lub hasło parowania z innym urządzeniem Bluetooth?

    W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth podczas parowania wyświetlany jest ekran wprowadzania kodu lub klucza. Kod parowania niniejszego urządzenia z innymi urządzeniami Bluetooth to 0000 (cztery cyfry zero).

    WAŻNE: Sparowanie produktu z urządzeniem Bluetooth używającym innego kodu nie jest możliwe.

    UWAGA: W przypadku innych urządzeń Bluetooth kod może być nazywany kluczem, kodem PIN, numerem PIN bądź hasłem.