Identyfikator artykułu : 00247760 / Ostatnia modyfikacja : 19.07.2020

Aparat niespodziewanie wyłącza się

Po nagrywaniu filmów lub po wkrótce po rozpoczęciu zdjęć seryjnych aparat nagle się wyłącza.

  Przeprowadź poniższe kontrole:

  1. Sprawdź, czy włączony jest tryb oszczędzania energii. W tym trybie aparat przechodzi w tryb energooszczędny, gdy jest nieużywany przez pewien czas. Funkcja oszczędzania energii wyłączy się po wciśnięciu do połowy przycisku spustu migawki lub wykonaniu podobnej czynności. Możesz zmienić czas, po którym aparat przełączy się w tryb oszczędzania energii. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
  2. Sprawdź, czy to samo zjawisko wystąpi z innym akumulatorem. Jeśli masz kilka akumulatorów, spróbuj użyć innego. Jeśli zmiana akumulatora wyeliminuje to zjawisko, pierwszy z akumulatorów może być uszkodzony.

  Jeśli aparat wyłącza się po nagrywaniu filmów lub w czasie zdjęć seryjnych, sprawdź następujące możliwości.

  Kiedy aparat jest używany do nagrywania długich ujęć filmowych lub wykonywania wielu serii fotografii, rośnie temperatura w jego wnętrzu. Po osiągnięciu zbyt wysokiej temperatury aparat wyłącza się w celu ochrony wewnętrznych obwodów. Nie świadczy to o uszkodzeniu; aparat potrzebuje po prostu kilkuminutowej przerwy w pracy, by ostygnąć.

  Od czasu, przez jaki pozwolisz aparatowi stygnąć, zależy czas pracy po ponownym włączeniu. Im dłużej aparat będzie stygł, tym później temperatura w jego wnętrzu osiągnie zbyt wysoki poziom. Jeśli stygnięcie będzie trwało za krótko, aparat wyłączy się z powrotem po bardzo krótkim czasie. W zależności od aparatu i warunków w otoczeniu stygnięcie może potrwać do 10 minut, a nawet dłużej.

  UWAGA: jeśli po sprawdzeniu powyższych zaleceń aparat nadal wyłącza się lub pojawia się wskaźnik ostrzeżenia o temperaturze, w miarę możliwości zaktualizuj wewnętrzne oprogramowanie aparatu.

  Aby do maksimum zwiększyć czas ciągłego nagrywania filmów, możesz wykonać następujące czynności:

  • Sformatuj kartę pamięci w aparacie.

   OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Przed formatowaniem upewnij się, że wszystkie zdjęcia lub filmy, których nie chcesz stracić, zostały skopiowane do komputera.

  • W maksymalnym stopniu unikaj wystawiania aparatu na bezpośrednie nasłonecznienie.
  • Wyłączaj aparat, gdy go nie używasz.
  • W przypadku lustrzanek cyfrowych i modeli z serii SLT wyłącz funkcję SteadyShot.

   UWAGI:

   • Kiedy funkcja SteadyShot jest wyłączona, w celu uniknięcia skoków filmu zalecamy użycie statywu.
   • W pewnych modelach SLT stabilizacja obrazu automatycznie wyłącza się przy nagrywaniu filmów. Z tego powodu wyłączenie stabilizatora obrazu SteadyShot w czasie nagrywania filmu nie zawsze jest konieczne.

  UWAGA: maksymalny czas nagrywania filmu zależy od temperatury i stanu aparatu przez rozpoczęciem nagrywania. Wewnętrzna temperatura rośnie zawsze, gdy aparat jest włączony. Nie dotyczy to zatem tylko sytuacji samego filmowania lub fotografowania, ale też na przykład zmieniania kompozycji ujęcia.

  UWAGA: rośnie popularność nagrywania filmów lustrzankami cyfrowymi i aparatami kompaktowymi. Aparaty te doskonale nadają się do nagrywania krótkich ujęć filmowych, ale nie są pomyślane jako zamiennik kamer wideo, które umożliwiają nagrywanie filmu bez żadnych przerw. Wszyscy producenci lustrzanek cyfrowych i kompaktowych aparatów cyfrowych ustalili ograniczenie czasu nagrywania tymi aparatami. Wynosi ono 29 minut i 50 sekund. Ograniczenie to zależy jednak od aparatu i może być znacznie większe. W przypadku jednej z marek wynosi ono 12 minut, a dla lustrzanki cyfrowej innej marki — 20 minut. W aparatach Sony z wymiennymi obiektywami czas ciągłego nagrywania filmu jest ograniczony do 29 minut i 50 sekund. Zależy on jednak od szeregu czynników, takich jak temperatura otoczenia, liczba kolejno nagrywanych klipów oraz czas, przez jaki aparat może stygnąć między ujęciami.