Identyfikator artykułu : 00236196 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2020Drukowanie

Informacja o zgodności kamer HD Bloggie_Webbie z systemem macOS Catalina (10.15)

    Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, wprowadzonych na rynek do listopada 2019 r. włącznie.

    UWAGA: Nie gwarantuje się współpracy z każdym komputerem.

    Legenda:
    ✓ : Zgodność
    - : Brak zgodności
    ? : W fazie testowania

    Bloggie

    ModelmacOS 10.15
    (Catalina)
    MHS-TS22
    MHS-TS55