Identyfikator artykułu : 00078272 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Jak skonfigurować bezprzewodową lampę błyskową i jej używać.

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Istnieją dwa sposoby sterowania bezprzewodową lampą błyskową: radiowy i optyczny.
  Wyzwoleniem odbiornika i lampy zdalnej można sterować w następujący sposób:

  • Podczas zdjęć z użyciem radiowej łączności bezprzewodowej o wyzwoleniu lampy decyduje kombinacja sterownika i odbiornika.
  • Podczas zdjęć z użyciem optycznej łączności bezprzewodowej o wyzwoleniu lampy decyduje kombinacja sterownika i lampy zdalnej.

  • Lampa błyskowa HVL-F60RM/F45RM
   Zgodność zarówno z trybem radiowej optycznej łączności bezprzewodowej, jak i optycznej łączności bezprzewodowej
  • Inne lampy błyskowe
   Zgodność z trybem optycznej łączności bezprzewodowej
   UWAGA: Aby do fotografowania w trybie radiowej łączności bezprzewodowej używać lampy bez funkcji łączności radiowej, trzeba użyć bezprzewodowego sterownika radiowego FA-WRC1M i bezprzewodowego odbiornika radiowego FA-WRR1.
   Szczegółowe informacje o zgodności akcesoriów do lamp błyskowych.


  Informacje o możliwościach sterowania posiadaną lampą można znaleźć na poniższej stronie.


  Konfigurowanie lampy błyskowej z systemem radiowej łączności bezprzewodowej

  Szczegółowe informacje na temat konfiguracji bezprzewodowej lampy błyskowej z łącznością radiową.

  Konfigurowanie lampy błyskowej z systemem optycznej łączności bezprzewodowej

  1. Zainstaluj w stopce akcesoriów aparatu zewnętrzną lampę błyskową, której chcesz używać w trybie bezprzewodowym.
  2. Włącz aparat.
  3. Przełącz aparat w jeden z następujących trybów:
   • Zaprogramowana automatyka (P)
   • Preselekcja przysłony (A)
   • Preselekcja czasu migawki (S)
   • Ręczny (M)
  4. Włącz zewnętrzną lampę błyskową.
  5. Przełącz aparat w tryb pracy z lampą bezprzewodową. Szczegółowych informacji o sposobie postępowania należy szukać w instrukcji obsługi aparatu. 
   UWAGA: Jeśli lampa błyskowa wbudowana w aparat jest zgodna z optycznym trybem bezprzewodowym, to w pewnych modelach przełączenie lampy błyskowej aparatu w tryb bezprzewodowy (WL) wywoła opisane poniżej skutki.
   • Funkcja lampy błyskowej aparatu zmienia się ze źródła światła na sterownik.
   • Moc błysku lampy aparatu zmniejsza się do poziomu, który nie wpływa na ekspozycję.
   • Zewnętrzna lampa błyskowa automatycznie przełącza się w tryb bezprzewodowy, a na jej wyświetlaczu pojawia się wskaźnikWL.
  6. Skonfiguruj zdalną lampę błyskową:
   Jeśli lampa błyskowa wbudowana w aparat jest zgodna z optycznym trybem bezprzewodowym, przełącz zewnętrzną lampę w tryb zdalny. Jeśli lampa błyskowa wbudowana w aparat nie jest zgodna z optycznym trybem bezprzewodowym lub aparat nie ma wbudowanej lampy błyskowej, przygotuj co najmniej dwie lampy błyskowe i przełącz zdalną lampę w tryb zdalny.
  7. Zdejmij zewnętrzną lampę błyskową z aparatu.
   • Aby dodać zewnętrzną lampę błyskową, ręcznie dostosuj konfigurację każdej dodatkowej lampy do konfiguracji pierwszej lampy.
   • Przełącz wszystkie dodatkowe lampy w tryb zdalny (RMT).
   • Dodatkowe lampy muszą być skonfigurowane do pracy w tym samym kanale (CH1, CH2, CH3 lub CH4).
  8. Skonfiguruj lampę błyskową pełniącą funkcję sterownika:
   • Aparaty α z mocowaniem typu A z wbudowaną lampą błyskową
    Podnieś wbudowaną lampę błyskową.
    Obraz wskazujący umiejscowienie wbudowanej lampy błyskowej (A) i zdalnej lampy błyskowej (B)
    1. Wbudowana lampa błyskowa (CTRL)
    2. Zdalna lampa błyskowa (RMT)

      
   • Inne kompatybilne aparaty
   1. Skonfiguruj lampę błyskową pełniącą funkcję sterownika
   2. Zainstaluj zewnętrzną lampę błyskową w stopce akcesoriów.
    Obraz przedstawiający lampę-sterownik (A) i lampę zdalną (B)
    1. Lampa-sterownik (CTRL)
    2. Zdalna lampa błyskowa (RMT)
      
  9. Wybierz w aparacie odpowiednie ustawienia ekspozycji.
  10. Zrób zdjęcie.

  UWAGI:

  • W momencie wykonywania zdjęcia lampa błyskowa na aparacie wyzwala zewnętrzną lampę błyskową.
  • W trybie bezprzewodowym wyłącza się pomiar ADI, a pomiar błysku jest automatycznie wykonywany w trybie P-TTL.
  • W razie potrzeby umocowania lampy należy skorzystać z gniazda na statyw 1/4" na dostarczonej minipodstawce. Nie należy używać adaptera stopki ADP-MAA, ponieważ może on zablokować bezprzewodowe wyzwalanie lampy.
  • Szczegółowe informacje na temat konfiguracji bezprzewodowej lampy błyskowej.
  • Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.