Identyfikator artykułu : 00163134 / Ostatnia modyfikacja : 08.07.2020

Na ekranie LCD pilota Live-View sygnalizowany jest błąd

  W razie pojawienia się jednego z poniższych komunikatów należy postępować zgodnie z instrukcją.

  01-01/ 02-02:
  Ten komunikat pojawi się, gdy w czasie połączenia Wi-Fi wyłączona zostanie kamera lub przerwane zostanie połączenie Wi-Fi. Komunikat ten pojawi się także przy zbyt dużej odległości między kamerą pilotem Live-View.
  Wybierz opcję OK, włącz kamerę i ponownie nawiąż połączenie Wi-Fi.

  01-02:
  Ten komunikat pojawia się, jeśli kamera nie zostanie połączona z pilotem.
  Sprawdź, czy w kamerze i pilocie wybrany jest tryb połączenia pojedynczego.
  Jeśli tryb połączenia jest inny niż połączenie pojedyncze, zmień tryb połączenia i ponownie połącz urządzenia przez łącze Wi-Fi.

  01-03 / 01-04:
  Ten komunikat pojawia się w przypadku połączenia z niekompatybilną kamerą.

  02-01:
  W przypadku korzystania z kamery Action Cam komunikat ten pojawia się, gdy karta pamięci nie jest włożona lub rozpoznawana. Włóż prawidłowo kartę pamięci, upewniając się, że jest zwrócona odpowiednią stroną we właściwym kierunku.

  UWAGA: Please note when you are using the DSC-QX series. The shutter is released even if the memory card is not inserted.

  03-01 / 03-02:
  Zapoznaj się z poniższym, powiązanym artykułem.
  Na pilocie Live-View pojawia się komunikat 03-01 i nie jest możliwe połączenie z kamerą.

  03-03 / 03-04:
  Ten komunikat pojawia się, jeśli kamera nie zostanie połączona z pilotem, przy intensywnej transmisji danych oraz przy zbyt dużej odległości między tym urządzeniem a punktem dostępu.
  Sprawdź, czy w kamerze i pilocie wybrany jest tryb połączenia pojedynczego. Jeśli tryb połączenia jest inny niż połączenie pojedyncze, zmień tryb połączenia i ponownie połącz urządzenia przez łącze Wi-Fi. Zmniejsz odległość między kamerą a pilotem

  03-05:
  Ten komunikat pojawia się, gdy pilot Live-View nie może połączyć się z kamerą.
  Pilot Live-View jest już połączony z maksymalną liczbą kamer. Sprawdź liczbę podłączonych kamer.

  04-03:
  Ten komunikat pojawia się, gdy żądanie połączenia z kamerą zakończyło się niepowodzeniem.
  Sprawdź stan kamery. Do zaakceptowania połączenia może być konieczne naciśnięcie przycisku REC.

  04-04:
  Ten komunikat pojawia się przy braku odpowiedzi z kamery.
  Może to wynikać z dużej ilości transmitowanych danych lub zbyt dużej odległości między kamerą a pilotem. Zmniejsz odległość między kamerą a pilotem Live-View.

  05-01:
  Ten komunikat pojawia się, gdy kamera i pilot nie powalają rejestrować obrazu.
  Sprawdź, czy kamera pracuje w trybie zdjęć.

  05-02:
  Ten komunikat pojawia się przy niewłaściwej kombinacji ustawień kamery i karty pamięci Zapoznaj się z poniższym, powiązanym artykułem.
  Błąd: Na ekranie LCD pojawia się komunikat MEDIA, ciąg kresek (----) lub komunikat RCVER.

  05-03:
  Ten komunikat pojawia się, gdy kamera nie może zatrzymać nagrywania. Dzieję się tak zazwyczaj przy zbyt małej ilości miejsca na karcie pamięci.
  Skopiuj pewne pliki z karty pamięci do komputera i skasuj je z karty.

  06-01:
  Ten komunikat pojawia się, gdy nie udało się sformatować nośnika zapisu.
  Sprawdź używaną kartę pamięci lub spróbuj użyć innej.

  06-02:
  Ten komunikat pojawia się, gdy karta pamięci nieobsługująca zapisu w formacie XAVC S lub XAVC S 4K zostanie użyta w kamerze dokonującej nagrań w formatach XAVC S i XAVC S 4K
  Użyj karty SDXC o pojemności co najmniej 4 GB i klasie prędkości 10 lub większej bądź klasie prędkości UHS 1.

  UWAGA: Do nagrywania przy przepływności 100 Mb/s wymagana jest klasa prędkości UHS 3.

  07-01 / 07-02 / 07-03:
  Pojawienie się tego komunikatu oznacza jakąś nieprawidłowość z nośnikiem zapisu lub zator w transmisji danych.
  Sprawdź kartę pamięci lub zmniejsz odległość między urządzeniami.

  07-04:
  Ten komunikat pojawia się, gdy nie można usunąć pliku z kamery. Zwykle jego przyczyną jest zator w transmisji danych.
  Zmniejsz odległość między urządzeniami, aby poprawić stabilność sygnału.

  10-01:
  Pojawienie się tego komunikatu oznacza wzrost temperatury kamery. Odłącz zasilanie kamery i pozostaw ją do wystygnięcia przez co najmniej 10 minut.

  Kod rozpoczynający się od litery E lub C
  Podejrzenie wykrycia problemu ze sprzętem przez funkcję samoczynnej diagnostyki. Urządzenie będzie wymagało oddania do serwisu. Skontaktuj się z działem pomocy Sony, aby zorganizować dostawę do serwisu.

  W przypadku pojawiania się błędów z numerami innymi niż powyższe należy zapoznać się z instrukcją obsługi. dostarczoną z urządzeniem.