Identyfikator artykułu : 00059055 / Ostatnia modyfikacja : 19.02.2018

Jak przesłać film do komputera z systemem Windows przy użyciu łącza i.LINK (IEEE 1394) i programu PlayMemories Home

  UWAGA: Należy sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w gniazdo i.LINK (IEEE1394) Obraz. Może ono znajdować się z przodu, z tyłu lub z boku komputera. Jeśli komputer jest wyposażony w port i.LINK, nie ma potrzeby instalowania dedykowanego sterownika.

  Jeśli posiadany model jest wymieniony na poniższej liście współpracujących urządzeń, do przesyłania można użyć programu PlayMemories Home (do bezpłatnego pobrania).

  DCR-HC37E DCR-HC45E DCR-HC54E DCR-PC55
  DCR-HC30 DCR-HC46 DCR-HC62 DCR-PC109
  DCR-HC38 DCR-HC47E DCR-HC62E DCR-PC350
  DCR-HC38E DCR-HC48 DCR-HC88 DCR-PC1000
  DCR-HC40 DCR-HC48E DCR-HC90 HDR-HC7
  DCR-HC40PK DCR-HC53E DCR-HC96 HDR-HC9
  DCR-HC41 DCR-HC54 DCR-HC1000

  UWAGA: Jeśli używany model nie jest wymieniony na liście, wypróbuj inny sposób połączenia .

  Procedura przesyłania filmów przy użyciu programu PlayMemories Home:

  1. Sprawdź środowisko pracy komputera i zainstaluj program PlayMemories Home.
  2. Połącz kamerę z komputerem przy użyciu przewodu i.LINK. Następnie włącz kamerę.
   W zależności od modelu kamery może być wymagane przestawienie wyłącznika w położenie VIEW/EDIT, PLAY/EDIT lub VCR.

   UWAGA: Kiedy połączenie zostanie nawiązane pierwszy raz, pojawia się ekran PlayMemories Home. Aby dodać funkcję Import from Tape (Importuj z taśmy), trzeba kliknąć OK.

  3. Pojawi się ekran Import from Tape (Importuj z taśmy). Zaznacz opcję Import from the beginning of the tape (Importuj od początku taśmy) lub Import from the current tape position (Importuj od bieżącego miejsca), po czym kliknij opcję Import (Importuj).
   Obraz
  4. Uruchom program PlayMemories Home i sprawdź, czy działa importowanie filmów.

  UWAGI:

  • W przypadku kamery HDV jej ustawienia zależą od formatu nagrania oraz formatu, który ma być zaimportowany do komputera.
  • Przy importowaniu filmów w formacie HDV jakość obrazu zmienia się na HD (wysoka rozdzielczość). Jeśli importowany film ma format DV, jego jakość zmienia się na STD (standardowa rozdzielczość).
   Format nagrania Format importu Ustawienia menu
   Magnetowid HDV/DV i.Link conv
   HDV HDV HDV OFF
   DV HDV WŁ.
   HDV => DV
   DV DV DV