Identyfikator artykułu : 00110798 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2022Drukowanie

Jak przywrócić fabryczne ustawienia kamery?

  Kamery firmy Sony są obecnie wyposażane we wbudowany akumulator, który podtrzymuje pamięć daty, godziny i innych ustawień. Jest on niewyjmowalny, więc w aktualnych modelach kamer można przywrócić ustawienia fabryczne tylko przez naciśnięcie małego przycisku RESET na kamerze albo za pomocą opcji Initialize (Inicjowanie) lub RESET (RESETOWANIE) w menu.

  Starsze modele kamer (sprzed 2000 roku) nie mają wbudowanego akumulatora ani przycisku RESET, wymagają zatem ręcznego resetowania przez odłączenie zasilania.

  UWAGA: aby się dowiedzieć, czy dana kamera ma przycisk RESET, należy sprawdzić dostarczoną z nią instrukcję obsługi. Podręczniki są dostępne online po kliknięciu łącza Manuals (Podręczniki) na stronie poświęconej danemu urządzeniu.

  Należy wykonać podaną poniżej procedurę odpowiednią do danej kamery.

  Za pomocą opcji Initialize (Inicjowanie) lub RESET (RESETOWANIE) w menu

  Kamery mają różne układy menu, należy zatem zapoznać się instrukcją obsługi użytkowanego modelu.

  Za pomocą przycisku RESET

  1. Odszukaj na kamerze przycisk RESET.
  2. Używając ostro zakończonego przedmiotu (np. długopisu), naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 2-3 sekundy.
  3. Po upływie 2-3 sekund zwolnij przycisk RESET.

  Ręczne resetowanie przez odłączenie zasilania

  1. Wyłącz kamerę.
  2. Odłącz zasilacz sieciowy.
  3. Wyjmij akumulator.
  4. Wyjmij litową baterię pastylkową (jeśli występuje).
  5. Na 15 sekund przestaw przełącznik POWER w położenie CAMERA.
  6. Przestaw przełącznik POWER w położenie OFF.
  7. Włóż ponownie litową baterię pastylkową (jeśli występuje).
  8. Podłącz zasilacz sieciowy lub ponownie włóż akumulator.
  9. Włącz kamerę.

  Jeśli w kamerze wystąpił błąd, którego nie udało się usunąć przez wykonanie odpowiedniej procedury resetowania, może być konieczne oddanie jej do serwisu. Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.