Identyfikator artykułu : 00108898 / Ostatnia modyfikacja : 01.02.2018Drukowanie

Dlaczego nie mogę importować do swoich urządzeń obrazów zapisanych na kartach Memory Stick XC i kartach pamięci SDXC?

  Aby karty pamięci SDXC i microSDXC były odczytywane przez komputery i inne urządzenia, trzeba je sformatować w formacie plików exFAT.

  Przed użyciem karty pamięci SDXC do odczytu lub zapisu danych bezpośrednio przy użyciu komputera, należy sprawdzić zgodność karty pamięci z komputerem. W sprawie dalszych informacji prosimy o kontakt z producentem komputera.

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko utraty danych. Po włożeniu karty Memory Stick XC lub karty pamięci SDXC do niekompatybilnego urządzenia może się pojawić komunikat o błędzie i potrzebie sformatowania karty. Przeprowadzenie formatowania karty spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych.
  Jeżeli przy otwieraniu danych na komputerze pojawi się komunikat Dysk w napędzie „X” nie jest sformatowany. Czy chcesz go teraz sformatować?, należy wybrać opcję Nie lub Anuluj. Sformatowanie karty uniemożliwi jej użycie jako karty pamięci SDXC i spowoduje skasowanie z niej wszystkich danych.

  Informacje o importowaniu obrazów do kompatybilnych komputerów zamieszczono w tabeli poniżej. Nie gwarantuje się działania wszystkich kompatybilnych kart pamięci.

  Importowanie danych przez USB Importowanie materiałów po włożeniu karty do gniazda wbudowanego w kompuetrze
  Windows 10

  Windows 8.1

  Windows 7 SP1

  macOS 10.10–10.11
  macOS 10.12

  UWAGA: Filmy i zdjęcia można importować do komputera, używając programu PlayMemories Home. Mogą one pochodzić z podłączonego aparatu lub czytnika kart pamięci.

  Powiązane informacje