Identyfikator artykułu : 00088856 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2022Drukowanie

Kamera nie łączy się z komputerem poprzez złącze USB

Aparat nie łączy się z komputerem poprzez złącze USB

  Najpierw należy się upewnić, że komputer spełnia wymagania systemowe aparatu i zainstalować oprogramowanie oraz sterownik dostarczone z aparatem.

  Proste czynności kontrolne
  Aby podłączyć aparat do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB, należy wykonać następujące czynności:

  o Wybrać dla ustawienia połączenia USB aparatu opcję AUTO [Automatyczne] lub Mass Storage [Pamięć masowa]. Można to zrobić w menu ustawień. Następnie upewnić się, że karta pamięci jest włożona, a aparat ją wykrywa.

  pamięć masowa dsc

  o Podłączyć aparat bezpośrednio do portu USB — nie używać replikatora portów ani koncentratora USB.

  o Upewnić się, że porty USB w aparacie i komputerze nie są zakurzone ani zabrudzone.

  o Upewnić się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do aparatu i komputera.

  o Włączyć komputer i zaczekać do jego całkowitego uruchomienia.

  Komputer powinien teraz, w zależności od konfiguracji i systemu operacyjnego, automatycznie wykryć połączenie USB z aparatem i zainstalować odpowiedni sterownik.

  Gdy aparat będzie gotowy do użycia, na pasku zadań zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

  Jeśli okno Auto Play [Automatyczne odtwarzanie] się nie pojawi, należy sprawdzić, czy w programie Windows Explorer [Eksplorator Windows] aparat jest widoczny jako nośnik wymienny.

  Jeżeli komputer nie wykryje aparatu, należy wykonać następujące czynności:

  o Odłączyć kabel USB od komputera i aparatu, a następnie podłączyć go ponownie.

  o Odłączyć od komputera wszystkie urządzenia z wyjątkiem aparatu, łącznie z klawiaturą i myszą, które należy odłączyć od złączy USB.

  o Podłączyć aparat do innego portu USB.

  o Podłączyć aparat za pomocą innego kabla USB.

  Jeżeli komputer w dalszym ciągu nie wykryje aparatu, należy sprawdzić, czy port USB komputera został poprawnie zainstalowany lub czy dostępna jest jego aktualizacja.

  Można użyć funkcji Windows Update, aby zaktualizować sterowniki lub sprawdzić kontroler USB w menedżerze urządzeń komputera. Jeśli obok kontrolera USB w menedżerze urządzeń wyświetla się wykrzyknik, oznacza to, że kontroler USB nie został zainstalowany poprawnie.

  Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie naprawi problemu, należy podłączyć urządzenie do innego komputera. Jeśli ten sam problem występuje na innym komputerze, może to świadczyć o awarii aparatu. Skontaktować się z firmą Sony.