Identyfikator artykułu : 00144789 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Jak podłączyć dodatkowy obiektyw lub filtr?

  Aby podłączyć dodatkowy obiektyw lub filtr, wykonaj poniższe czynności.

  WAŻNE: W przypadku niektórych aparatów do podłączenia dodatkowego obiektywu lub filtra jest wymagany pierścień pośredni. Oprócz tego niektóre aparaty są wyposażone w pierścień obiektywu, który należy zdjąć przed podłączeniem pierścienia pośredniego. Informacje dotyczące danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

  1. Zdejmij osłonę obiektywu z przodu aparatu.
  2. W razie potrzeby zdejmij pierścień obiektywu z aparatu.
  3. Jeśli jest to wymagane, zamontuj pierścień pośredni obiektywu w aparacie.
  4. Zamontuj dodatkowy obiektyw lub filtr na wewnętrznym systemie ogniskowania z przodu aparatu.
  5. Zamontuj dodatkowy obiektyw lub filtr w aparacie.

  UWAGI:

  • W zależności od modelu aparatu dodatkowy obiektyw lub filtr wystarczy zatrzasnąć lub też należy go obrócić w prawo w celu prawidłowego zamocowania w aparacie.

   Obraz

   [A] Obiektyw lub filtr mocowany zatrzaskowo
   [B] Obiektyw lub filtr mocowany przez obrót w prawo

  • Niektóre filtry obiektywów są wyposażone w gwint po stronie wewnętrznej i zewnętrznej pierścienia, co umożliwia zamontowanie jednocześnie dodatkowego obiektywu. W takiej sytuacji najpierw należy zamontować w aparacie filtr, a następnie na filtrze należy zamontować dodatkowy obiektyw.