Identyfikator artykułu : 00126604 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Przesyłanie filmu do komputera za pomocą przewodów audio/wideo (A/V)

  Aby można było przesłać film, komputer musi mieć standardowe gniazda wejściowe audio/wideo (A/V) oraz zgodne oprogramowanie do przechwytywania obrazu wideo, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

  Obraz 

  Jeśli komputer nie jest wyposażony w standardowe gniazda wejściowe audio/wideo (A/V), można przesyłać filmy za pomocą przewodu do przechwytywania obrazu wideo:

  Obraz

  1. Gniazdo wyjściowe audio/wideo
  2. Przewód A/V (zawarty w zestawie)
  3. Przewód do przechwytywania obrazu wideo (dostępny na rynku)


  Aby przesłać film, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Podłącz przewód A/V do gniazda wyjściowego A/V kamery.

   • Jeśli kamera ma standardowe gniazda wyjściowe A/V, do połączenia należy użyć standardowych przewodów A/V.
    ObrazObraz
   • Jeśli kamera ma gniazdo wyjściowe mini A/V, użyj przewodu A/V ze złączem mini na jednym końcu.
    ObrazObraz

  2. Podłącz drugi koniec przewodu A/V do gniazda wejściowego A/V komputera.
  3. Przełącz kamerę w tryb VCR, VTR lub PLAYBACK.
  4. Przewiń film w kamerze aż do początku materiału, który ma zostać przesłany.
  5. Włącz komputer.
  6. Uruchom oprogramowanie do przechwytywania obrazu wideo.
  7. Rozpocznij odtwarzanie filmu w kamerze. 
  8. Rozpocznij import filmu za pomocą oprogramowania do przechwytywania obrazu wideo.

  UWAGA: Ponieważ na rynku jest wiele aplikacji do przechwytywania obrazu wideo, nie możemy przewidzieć, z jakiego oprogramowania korzysta użytkownik. Firma Sony nie może udzielić konkretnych wskazówek ani pomocy w odniesieniu do oprogramowania, którego nie produkuje. Wiele aplikacji do przechwytywania obrazu wideo ma jednak szczegółowe pliki pomocy, zawierające konkretne instrukcje dotyczące przechwytywania i importowania obrazów wideo z kamery na komputer.