Identyfikator artykułu : 00271905 / Ostatnia modyfikacja : 14.12.2021Drukowanie

Jak używać kamery jako kamery internetowej do streamingu USB

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Ten artykuł wyjaśnia, jak używać pewnych kamer Sony jako kamer internetowych wykorzystujących streaming USB.

  Co to jest streaming USB?

  Streaming USB to funkcja wybranych kamer Sony, która umożliwia przesyłanie obrazu i dźwięku na żywo do komputera podłączonego przewodem USB. Funkcja ta jest szczególnie wygodna w przypadku używania kamery jako kamery internetowej do wideokonferencji.

  Przed rozpoczęciem

  • Nie wszystkie kamery mają port do streamingu USB. Informacji o zgodności oraz szczegółowych informacji dotyczących którejkolwiek z poniższych czynności należy szukać w instrukcji obsługi kamery. Instrukcje obsługi są dostępne w witrynie pomocy technicznej.
  • Sterownik streamingu USB nie jest zgodny z systemem operacyjnym Apple Mac OS.
  • W komputerze musi być fabrycznie zainstalowany port USB. Ponadto wymagane jest zgodne oprogramowanie kamery internetowej (np. Microsoft NetMeeting).

  Jak uruchomić streaming na żywo

  Uwaga: Procedury tej nie można wykonać, gdy źródłem zasilania kamery jest akumulator. Jeśli kamera jest włączona, ale nie nagrywa ani nie odtwarza, automatycznie wyłącza się po 5 minutach w celu zaoszczędzenia energii w akumulatorze. Zwracamy uwagę, że nie gwarantujemy działania tej procedury we wszystkich modelach kamer Sony, nawet jeśli są one zasilane przez zasilacz sieciowy. Pewne modele mają automatyczny tryb demonstracyjny, który włącza się po 5 minutach, gdy włączona kamera nie nagrywa ani nie odtwarza.

  1. Zainstaluj w komputerze sterownik do streamingu USB znajdujący się na płycie dostarczonej z kamerą.
  2. Uruchom ponownie komputer.
  3. Włącz zasilacz sieciowy kamery do działającego gniazdka sieci energetycznej, a następnie podłącz go do kamery.
  4. Podłącz dostarczony przewód USB do kamery i komputera.
  5. Włącz kamerę, przesuwając przełącznik POWER do położenia CAMERA.
  6. W menu kamery zmień ustawienie opcji USB STREAMING (Streaming USB) na ON (Wł.).
  7. W komputerze uruchom oprogramowanie kamery internetowej.

  Uwaga: W sprawie pomocy w konfigurowaniu i użyciu oprogramowania kamery internetowej należy kontaktować się z producentem oprogramowania.