Identyfikator artykułu : 00062900 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021

Kamera wyświetla kod błędu zawierający literę C: lub E:, po której następuje liczba.

Kamera wyświetla kod błędu zawierający literę C: lub E: po której następuje liczba.

  Ekran kodu błędu pomaga w diagnozowaniu wykrytych problemów z kamerą. Poniżej zamieszczono listę typowych kodów błędów wraz z ich przyczynami i rozwiązaniami.

  UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  UWAGA: Symbol xx w poniższych kodach błędów oznacza dowolne cyfry, które nie mają znaczenia dla ogólnej diagnozy problemu.

  Wybierz wyświetlany kod błędu.

  C:xx:xx E:xx:xx
  • Kod błędu: C:04:xx, C:23:xx, E:92:xx

   Szczegółowe informacje i rozwiązania zamieszczono w poniższym artykule.
   Błąd: Używaj tylko akumulatora InfoLithium

  • Kod błędu: C:13:xx

   Przyczyna: Używany nośnik zapisu nie jest obsługiwany przez kamerę lub występuje z nim jakiś problem.

   Rozwiązanie:

   • Jeśli używana jest płyta DVD

    Płyta DVD ma złą jakość lub jej powierzchnia jest zabrudzona.
    W przypadku częstego pojawiania się tego kodu spróbuj wykonać następujące czynności:

    • Używając ściereczki czyszczącej, zetrzyj zabrudzenia (takie jak kurz lub odciski palców) delikatnym, prostoliniowym ruchem od środka płyty ku jej brzegowi.
    • Zaleca się użycie płyty Sony lub płyty z oznaczeniem for Handycam bądź Obraz(for VIDEO CAMERA). Taka płyta ma zabezpieczenie powierzchni oraz zaawansowaną powłokę chroniącą stronę z nagraniem. Takie płyty są mniej podatne na zarysowania niż płyty bez zabezpieczenia powierzchni, a przy ich użytkowaniu rzadziej występują błędy zapisu/odczytu spowodowane przez porysowanie.

    UWAGA: Niektóre dostępne w handlu nośniki DVD nie spełniają wymogów jakościowych stawianych płytom DVD i nie zapewniają odpowiednich parametrów.
    Użycie płyty w gorszym gatunku może powodować takie same objawy jak przy korzystaniu z nośników z kurzem lub odciskami palców na powierzchni.
    Nie gwarantuje się możliwości zapisu wszystkich płyt ani ich zgodności przy odczycie.

   • Jeśli używana jest karta pamięci

    Przyczyną zakłóceń w odczycie i zapisie danych może być brak styku między gniazdem na kartę pamięci a samą kartą.
    Używając czystej ściereczki lub bawełnianego wacika, zetrzyj kurz ze styków karty pamięci i ponownie włóż kartę do gniazda.

    • Nie dotykaj styków ręką ani metalowymi przedmiotami.
    • Jeśli to możliwe, spróbuj użyć innej karty pamięci.

    UWAGA: Jeżeli problem nie występuje przy korzystaniu z innych kart pamięci, jego przyczyną mogą być uszkodzone dane na karcie powodującej problem. Wykonaj kopię zapasową danych z karty pamięci na komputerze itp., po czym sformatuj kartę pamięci w kamerze.

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.

  • Kod błędu: C:21:xx

   Szczegółowe informacje i rozwiązania zamieszczono w poniższym artykule.
   W wizjerze lub na ekranie LCD pojawia się kod błędu sygnalizujący skroplenie wilgoci.

  • Kod błędu: C:22:xx

   Szczegółowe informacje i rozwiązania zamieszczono w poniższym artykule.
   Na ekranie LCD lub w wizjerze miga wskaźnik X lub komunikat CLEANING CASSETTE (Kaseta czyszcząca).

  • Kod błędu: C:31:xx, C:32:xx

   Przyczyna: Nieprawidłowość występuje w zamontowanym module napędu kasety lub soczewki ostrości.

   Rozwiązanie:

   1. Wykonaj resetowanie przez odłączenie zasilania.
    1. Wyłącz kamerę.
    2. Na 60 sekund wyjmij akumulator i odłącz zasilacz sieciowy.
    3. Włóż akumulator lub ponownie podłącz zasilacz sieciowy.
   2. Jeżeli nośnikiem nagrań z kamery jest kaseta z taśmą, spróbuj użyć innej kasety i sprawdź, czy błąd wystąpi ponownie.
   3. Spróbuj usunąć błąd przez przywrócenie ustawień fabrycznych kamery. Sposób resetowania i inicjalizacji opisano w poniższym artykule.
    Przywracanie fabrycznych ustawień kamery.

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.

  • Kod błędu: E:31:xx

   Przyczyna: Ten błąd może wystąpić w kamerze z dyskiem twardym. Informuje on, że na dysku twardym kamery wystąpił błąd formatu. Istnieje podejrzenie jakiegoś uszkodzenia danych.

   Rozwiązanie: Jeśli to możliwe, najpierw spróbuj wykonać na komputerze kopię zapasową danych z dysku twardego kamery. Spróbuj ponownie sformatować dysk twardy w kamerze. Informacji o formatowaniu dysku twardego w kamerze należy szukać w instrukcji obsługi.

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.

  • Kod błędu: E:61:xx

   Przyczyna:

   • Podczas nagrywania lub formatowania kamera została upuszczona lub w inny sposób uderzona.
   • Nieprawidłowość występuje w module napędowym soczewki ostrości, zoomu lub obiektywu.
   • Karty pamięci została wyjęta w trakcie nagrywania lub finalizacji.

   Rozwiązanie: Problem ten może wystąpić, gdy kamera została upuszczona lub w inny sposób uderzona podczas nagrywania lub formatowania.

   1. Wykonaj resetowanie przez odłączenie zasilania.
    1. Wyłącz kamerę.
    2. Na 60 sekund wyjmij akumulator i odłącz zasilacz sieciowy.
    3. Włóż akumulator lub ponownie podłącz zasilacz sieciowy.
   2. Spróbuj usunąć błąd przez przywrócenie ustawień fabrycznych kamery. Sposób resetowania i inicjalizacji opisano w poniższym artykule.
    Przywracanie fabrycznych ustawień kamery.

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.

  • Kod błędu: E:62:11, E:62:12

   Szczegółowe informacje i rozwiązania zamieszczono w poniższym artykule.
   Pojawia się ekran samoczynnej diagnostyki (kod błędu), taki jak E:62:11 i E:62:12.

  • Kod błędu: E:xx:xx (inne niż powyższe)

   Spróbuj wykonać poniższe czynności, a następnie sprawdź, czy problem został rozwiązany.

   1. Wykonaj resetowanie przez odłączenie zasilania.
    1. Wyłącz kamerę.
    2. Na 60 sekund wyjmij akumulator i odłącz zasilacz sieciowy.
    3. Włóż akumulator lub ponownie podłącz zasilacz sieciowy.
   2. Spróbuj usunąć błąd przez przywrócenie ustawień fabrycznych kamery. Sposób resetowania i inicjalizacji opisano w poniższym artykule.
    Przywracanie fabrycznych ustawień kamery.

   Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.