Identyfikator artykułu : 00131132 / Ostatnia modyfikacja : 27.10.2015

Informacje dotyczące zgodności czytników książek elektronicznych z systemem Windows 10

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

Środowisko pracy:
  • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
  • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

Legenda:
✓ : Zgodność
- : Brak zgodności

Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
PRS-T3
PRS-T2
PRS-T1
PRS-950
PRS-900
PRS-700
PRS-650
PRS-600
PRS-500
PRS-350
PRS-300