Identyfikator artykułu : 00228436 / Ostatnia modyfikacja : 24.02.2020

Uwagi dotyczące łączenia się z Internetem przy użyciu produktów Sony

    Podłączając do Internetu produkt Sony, na przykład telewizor lub odtwarzacz Blu-ray, należy skorzystać z routera lub z portu LAN z funkcją routera.

    • Połączenie przewodowe/bezprzewodowe przez router
      Ilustracja łączenia z siecią przez router

      [A]: Port (ścienne gniazdko) LAN
      [B]: Przewód LAN
      [C]: Router (wyposażony w funkcję konwersji IP i pełniący rolę koncentratora)
      [D]: Sieć bezprzewodowa
    • Podłączanie do portu LAN (*1) z funkcją routera
      Ilustracja łączenia z siecią przez router

      [A]: Port (ścienne gniazdko) LAN
      [B]: Przewód LAN

    W razie wystąpienia problemu z bezpieczeństwem produkt może być narażony na atak złośliwego oprogramowania, co grozi wykradaniem lub fałszowaniem danych osobowych lub treści. Zaatakowane urządzenie może być ponadto przyczyną nieumyślnych szkód w serwisach sieciowych.

    *1 Informację, czy gniazdko sieci teleinformatycznej ma funkcję routera, można uzyskać od zarządcy lokalu lub dostawcy Internetu.