Identyfikator artykułu : 00065627 / Ostatnia modyfikacja : 01.06.2017Drukowanie

Po aktualizacji urządzenia firmy Apple do systemu operacyjnego iOS 7 przyciski MENU, UP, DOWN i ENTER na urządzeniu i/lub pilocie nie działają

    Przyciski MENU, UP, DOWN i ENTER na urządzeniu i/lub dostarczonym pilocie działają tylko w przypadku urządzeń firmy Apple z systemem operacyjnym iOS 6.

    Aby obsługiwać urządzenie firmy Sony za pomocą urządzenia firmy Apple z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS 7, należy korzystać z ekranu urządzenia firmy Apple.

    UWAGA: W zależności od modelu z tych funkcji można nadal korzystać za pomocą pilota.