Identyfikator artykułu : 00127088 / Ostatnia modyfikacja : 24.08.2015

Informacje dotyczące zgodności drukarek fotograficznych z systemem Windows 10

    Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży do lipca 2015 r. włącznie, według następujących kryteriów:

    Środowisko pracy:
    • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro.
    • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

    Legenda:
    ✓ : Zgodny
    - : Brak zgodności
    ? : W fazie testowania

    Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
    32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
    DPP-FP75
    DPP-FP95
    DPP-FP97
    DPP-F700
    DPP-F800