Identyfikator artykułu : 00164227 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym

  1. Włącz komputer.
  2. Kiedy pojawi się ekran SONY, naciśnij klawisz F8 i trzymaj go przez 7–10 sekund.

   UWAGI:

   • W pewnych modelach komputerów możliwe jest także użycie klawisza F5.
   • Jeśli pojawi się okno Please Select Boot Device (Wybierz urządzenie rozruchowe), naciśnij klawisz Esc, a następnie klawisz F8.

   WAŻNE: Jeśli tryb awaryjny ma być wykorzystany do rozwiązywania problemów z połączeniem z Internetem lub siecią, w następnej czynności należy wybrać opcję Tryb awaryjny z obsługą sieci.

  3. Na ekranie Menu opcji zaawansowanych systemu Windows naciskaj klawisz ze strzałką w górę, aby wskazać opcję Tryb awaryjny.
  4. Naciśnij klawisz ENTER.
  5. On the Please select operating system to start: screen, press the ENTER key.
  6. W oknie Aby rozpocząć, kliknij swoją nazwę użytkownika, kliknij ikonę Administrator.

   UWAGA: Jeśli pojawi się monit o podanie hasła w polu Wpisz swoje hasło, wprowadź hasło i naciśnij klawisz ENTER.

  7. Kiedy pojawi się okno System Windows działa w trybie awaryjnym, kliknij przycisk Tak.