Identyfikator artykułu : 00125381 / Ostatnia modyfikacja : 24.08.2015

Informacje dotyczące zgodności Smart Tennis Sensor z systemem Windows 10

    Sprawdziliśmy działanie produktów wymienionych na tej stronie, które zostały dopuszczone do sprzedaży przed lipcem 2015 r., według następujących kryteriów:

    Środowisko pracy:
    • Sprawdzono działanie programów Windows 10 Home i Windows 10 Pro na komputerze stacjonarnym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 8.1.
    • Poprawne działanie na wszystkich komputerach nie jest gwarantowane.

    Legenda:
    ✓ : Zgodny
    - : Brak zgodności
    ? : W fazie testowania

    Model Windows 10 Home Windows 10 Pro
    32 bity 64 bity 32 bity 64 bity
    SSE-TN1W