Identyfikator artykułu : 00060712 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2023Drukowanie

Podczas odtwarzania filmów nagranych aparatem lub kamerą słyszę odgłosy pracy urządzenia

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Konstrukcja obiektywu i kamery lub aparatu może powodować nagrywanie pewnych wewnętrznych odgłosów pracy. W większości sytuacji dźwięki te są niesłyszalne. Stają się bardziej słyszalne, gdy panuje cisza.

  Aby zmniejszyć ryzyko nagrania na filmie zewnętrznych dźwięków, skorzystaj z poniższych wskazówek.

  • Ryzyko nagrania niepożądanych dźwięków rośnie, jeśli podczas nagrywania używany jest zoom, pokrętła lub przyciski. Aby zmniejszyć słyszalność takich dźwięków w nagraniu, postaraj się delikatnie obsługiwać elementy sterujące.
  • W modelach z regulacją szybkości zoomu, na przykład z elektryczną regulacją zoomu lub z dźwignią zoomu na kamerze lub obiektywie, ustaw małą szybkość zoomu.
  • Podczas nagrywania staraj się nie dotykać mikrofonu, by uniknąć nagrania odgłosów pocierania.

  Poniższe wskazówki dotyczą tylko zgodnych aparatów i kamer. Aby sprawdzić, czy posiadane urządzenie ma te funkcje, zapoznaj się z danymi technicznymi w instrukcji obsługi produktu.

  • Aby osłabić odgłosy pracy, na czas nagrywania podłącz do zgodnego aparatu lub kamery zewnętrzny mikrofon (sprzedawany oddzielnie).
  • Jeśli funkcja zoomu jest przypisana do przycisku użytkownika, w celu osłabienia odgłosów zoomu ustaw małą szybkość zoomu.
  • W osłabieniu niepożądanych odgłosów może pomóc zewnętrzny mikrofon (sprzedawany oddzielnie) z funkcją filtra górnoprzepustowego.