Identyfikator artykułu : 00129567 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2021

Nie ma dźwięku, wideo lub obu tych elementów, gdy korzystam z połączenia HDMI®.

    Poniżej przedstawiamy rozwiązanie problemu z brakiem dźwięku, wideo lub obu tych elementów w przypadku korzystania z połączenia HDMI®.

    UWAGA: Ponieważ każdy z tych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, po ukończeniu każdego z nich należy sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo.

    1. Upewnij się, że przewody są starannie podłączone do wszystkich komponentów.
    2. Upewnij się, że przewód HDMI nie biegnie obok przewodów zasilających i nie jest z nimi splątany. Przewody zasilające lub inne pod napięciem mogą powodować zakłócenia sygnału HDMI®, dlatego podczas instalacji warto zadbać o odseparowanie przewodów HDMI® od pozostałych.
    3. Jeśli zestaw muzyczny jest podłączony do urządzenia wejściowego niezgodnego z HDCP, wyświetlanie obrazu będzie niemożliwe.
      W takim przypadku należy sprawdzić dane techniczne podłączonego urządzenia.
    4. Dla amplitunerów STR-DN1060 i STR-DN860:
      Jeśli nie można wyświetlać materiałów 4K na telewizorze, sprawdź następujące elementy:
      • Podłączając urządzenie zgodne ze standardem HDCP 2.2 jako wyjście sygnału 4K, pamiętaj o podłączeniu urządzenia do gniazda HDMI IN SAT/CATV, a telewizora do gniazda HDMI OUT (ARC) odbiornika AV.
      • W przypadku niektórych telewizorów i urządzeń wideo obraz 4K może nie być wyświetlany. Sprawdź parametry i ustawienia telewizora oraz urządzenia wideo.
      • Do oglądania materiałów 4K konieczny jest szybki przewód HDMI®.
    5. Spróbuj podłączyć inny przewód HDMI®.

      UWAGA: luki w przesyle danych mogą wynikać także z jakości przewodu HDMI®. Zalecamy używanie przewodu HDMI® firmy Sony lub zakup szybkiego odpowiednika w lokalnym sklepie elektronicznym.
    6. Sprawdź, czy w domowym zestawie muzycznym zostało wybrane odpowiednie wejście.
    7. Zresetuj urządzenie audio do domyślnych ustawień fabrycznych.

      UWAGA: instrukcje włączania i resetowania urządzenia znajdują się w podręczniku użytkownika.
    8. Zresetuj połączenie HDMI:
      1. Włącz telewizor i urządzenie audio, a następnie odłącz ich przewody zasilające od gniazdka sieci elektrycznej.
      2. Odłącz przewód HDMI® od telewizora i drugiego produktu.
      3. Odczekaj minutę.
      4. Podłącz przewody zasilające urządzeń z powrotem do gniazdka sieci elektrycznej.
      5. Włącz telewizor.
      6. Ponownie podłącz przewody HDMI®.
      7. Włącz urządzenie podłączone do telewizora za pomocą przewodu HDMI®.
    9. Odłącz przewód HDMI od obu urządzeń, a następnie ponownie go podłącz, zamieniając końcówki. W niektórych przypadkach to rozwiązanie działa.