Identyfikator artykułu : 00122928 / Ostatnia modyfikacja : 20.06.2018

Czy można zmieniać głośność poszczególnych urządzeń połączonych w grupę?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Tak. Głośność urządzeń połączonych w grupę można zmieniać zbiorczo lub pojedynczo.

Wykonaj następujące czynności, aby zmienić głośność poszczególnych urządzeń:

  1. Jeśli grupa już istnieje, podczas odtwarzania treści wybierz przycisk głośności, aby dostosować głośność każdego głośnika

    Przycisk głośności
  2. Zostanie wyświetlony poniższy ekran umożliwiający ustawienie głośności w grupie indywidualnie.

    Głośność poszczególnych urządzeń