Identyfikator artykułu : 00134286 / Ostatnia modyfikacja : 20.06.2018

Zmiana nazwy głośnika połączonego z aplikacją Music Center (SongPal)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: Jeśli głośnik obsługuje funkcję Music Center (SongPal) Link, nazwę można zmienić. Na poniższej stronie internetowej znajdziesz listę zgodnych urządzeń.
http://songpal.sony.net/en_ww/device.html

Aby zmienić nazwę głośnika, wykonaj następujące czynności.

 1. Połącz głośnik i urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana aplikacja Music Center (SongPal), z tą samą siecią WiFi.
 2. W aplikacji Music Center (SongPal) wybierz głośnik, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Na ekranie Music Source (Źródło muzyki) w aplikacji Music Center (SongPal) wybierz opcję Settings (Ustawienia).

  Obraz
   
 4. Wybierz opcję System.

  Obraz
 5. Wybierz opcję Network Device Name (Nazwa urządzenia sieciowego) i zmień nazwę.
  UWAGA: Można używać jednobajtowych znaków alfanumerycznych i niektórych symboli.

  Obraz