Identyfikator artykułu : 00255784 / Ostatnia modyfikacja : 14.04.2021

Jak zresetować soundbar

  Przed rozpoczęciem

  • Sposób resetowania zależy od posiadanego modelu soundbara. Informacji o konkretnym modelu należy szukać w instrukcji obsługi.
  • Resetowanie powoduje przywrócenie początkowych stanów ustawień. Ustawienia takie jak głośność, funkcja, ustawienia dźwięku i/lub własne ustawienia przechowywane w systemie mogą ulec zmianie.

  Resetowanie soundbara

  Rozwiń poniżej sekcję dotyczącą posiadanego modelu soundbara. 

   HT-S100F/SF150

  HT-S200F/SF200/SF201/S350/SD35/X8500/X9000F/XF9000/Z9F/ZF9

   HT-G700

  HT-S20R