Identyfikator artykułu : 00154928 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2018

Używając urządzenia mobilnego firmy Apple z aplikacją Music Center (SongPal), nie można zmienić podłączonego urządzenia na inne.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE:

 • Sprawdź, czy posiadane urządzenie audio może łączyć się z aplikacją Music Center (SongPal). Informacje o współpracujących urządzeniach podano na poniższej stronie internetowej.
  http://vssupport.sony.net/en_ww/device.html
 • Aby używać aplikacji Music Center (SongPal) z posiadanymi urządzeniami audio, trzeba zaktualizować ich wewnętrzne oprogramowanie do najnowszej wersji. Przed próbą użycia aplikacji Music Center (SongPal) należy zweryfikować dostępność aktualizacji.

  Przełączanie urządzenia z systemem iOS (iPhone, iPad, iTouch) na inne urządzenie opisano poniżej.
  1. Dotknij ikony Settings (Ustawienia) w urządzeniu firmy Apple.
  2. Dotknij ikony Bluetooth, wyłącz funkcję Bluetooth i odłącz wszystkie urządzenia.

   BT_OFF
   UWAGA: Wyłączając funkcję Bluetooth, można jednocześnie odłączyć wszystkie urządzenia. Dla zapewnienia stabilności połączenia należy odłączyć wszystkie urządzenia Bluetooth, które nie będą używane z aplikacją Music Center.
  3. Włącz funkcję Bluetooth i dotknij nazwy urządzenia, które chcesz podłączyć.

   BT_ON
  4. Otwórz aplikację Music Center (SongPal).
   Podłączone urządzenie audio Bluetooth pojawi się na ekranie aplikacji Music Center (SongPal).

   Aplikacja Music Center